“Stresli Çalışma Ortamı Ruhsal Sorunlara Yol Açıyor”

‘Dünya Ruh Sağlığı Günü’ kapsamında, toplumda ruhsal rahatsızlıkların giderek arttığına dikkat çeken Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Nedim Turhan, olumsuz iş koşullarının çeşitli ruhsal hastalıkların oluşmasına zemin hazırladığını, kişinin yaşam kalitesini ve üretkenliğini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ruhsal bozuklukların oluşumunda çeşitli risk faktörlerinin olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Turhan, “Bu yıl, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün teması; ‘İş Yerlerinde Ruh Sağlığı yani Çalışanın Ruhsal İyilik Hali’ olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 300 milyondan fazla kişi depresif bozukluklar, 250 milyondan fazla kişi kaygı bozukluklarından muzdariptir. Ruhsal hastalıkların oluşumunda çeşitli risk faktörleri vardır. Olumsuz iş yaşamı fiziksel ve ruhsal hastalıkların meydana gelmesine geniş bir zemin hazırlamaktadır. Olumsuz iş yaşamı, depresyon ve kaygı bozuklukları dışında alkol madde kullanım bozuklukları, tükenmişlik gibi üretkenliği derinden etkileyen ve kişinin yaşam kalitesini bozan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu bağlamda tükenmişlik sendromunun bilinmesi, doğrudan olumsuz iş yaşamı koşulları ile ilişkili olması, üretkenliği ve yaşam kalitesini ileri derecede bozması nedeniyle önemlidir” açıklamasında bulundu.

“İş ortamının iyileştirilmesi, tükenmişliğin önüne geçmek açısından önemli”

Sadece işsizliğin değil, çalışma ortamının da ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Psikiyatrist Nedim Turhan, “Tükenmişliğin temel özellikleri; enerji kaybı, motivasyon eksikliği, diğerlerine karşı negatif tutum ve aktif olarak diğerlerinden geri çekilmeyi içerir. Daha çok doğrudan insana hizmet eden, hizmetin kalitesinde insan etmeninin çok önemli bir yere sahip olduğu iş alanlarında görülmektedir. Bu durum sunulan hizmeti, hizmetin kalitesini doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir. Ekonomik zararlara, çalışanların işten ayrılmasına, hizmetin kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar tükenmenin iş kaybından aile içi ilişki sorunlarına, psikosomatik hastalıklardan alkol-madde-sigara kullanımına ve hatta uykusuzluk, depresyon gibi ruhsal hastalıklara kadar uzanan çok çeşitli ciddi sonuçları olduğunu göstermektedir. Tükenmişliğin gelişiminde hem yönetimsel, hem de bireysel faktörler ile ilişkili olduğu üzerinde durulmaktadır. İş ortamının iyileştirilmesi, tükenmişliğin önüne geçmek açısından en temel unsurdur. Sadece bireysel değil, kurumsal, toplumsal ve sağlık politikasıyla ilgili önemli boyutları da olan bu sorunu çözmek için atılacak adımların başında olgunun tanınır ve tartışılır kılınması gereklidir” dedi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here