Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı koordinasyonunda Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Hatay Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğince 19. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Önlen, “Hasta ve çalışan güvenliği, yapılan ve geliştirilen birçok düzenlemeye rağmen halen güncelliğini ve önemini korumaktadır.” dedi.

Kamu ve özel sektöre ait ayakta ve yatarak sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayan hasta ve çalışan güvenliğiyle ilgili risklerin azaltılması için çeşitli düzenlemelerin yapıldığını belirten Prof. Dr. Önlen şöyle devam etti: “Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, bunu test edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalıklarının arttırılmasına, raporlama sistemlerinin oluşturulmasına yönelik usul ve esasları belirleyen birçok tebliğ yayınlanmıştır.” diye konuştu.

Hasta ve çalışan güvenliğiyle kast edilen sağlık hizmeti sunumunda hasta ve sağlık çalışanlarının zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçlere karşı alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarının özetlendiğini aktaran Önlen, “Bu uygulamalar hem hasta hem de çalışan bakımından büyük önem taşımaktadır ve özellikle organizasyon kusuru nedeniyle hukuksal sorumluluk iddialarının önlenmesi bakımından da önemli yararı olacaktır. Bu şekildeki önlemlerle karşılaşılabilecek olumsuz durumların da önüne geçilebilecektir. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması adına hekim başına düşen hasta sayısının makul düzeyde olması, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının hastaya yeterli zaman ayırmalarının önemli bir unsur olduğunu düşünmekteyim.” diye kaydetti.

4 oturumun gerçekleştiği sempozyumda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş’un yönettiği 1. oturumda Dr. Abdullah Öztürk ‘Sağlıkta Kalite Standartları Perspektifinden Hasta ve Çalışan Güvenliği’, Uzman Dr. Dilek Tarhan da ‘Kalite Göstergeleri ile Hasta Güvenliği Yönetimi’ konusu işledi.

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Önlen’in 2. oturumun başkanı olduğu konuşmalarda Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ‘Sağlıklı Çalışma Yaşamı ve Risk Yönetimi’, Doç. Dr. İsmayil Yılmaz ise ‘Cerrahi Süreçlerde Hasta Güvenliği’ konusunu ele aldı.
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın başkanlığını yaptığı 3. oturumda İbrahim Doluküp ‘Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Güvenliği ve Mahremiyeti’, Doç. Dr. Aliye Baştuğ ‘Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü’ konularını değerlendirdi.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmayil Yılmaz’ın başkanlığındaki 4. oturumda ise Doç. Dr. Kutay Demirkan ‘İlaç Güvenliği’, Yrd. Doç. Dr. Fatoş Korkmaz ‘Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Bakımı ve Basınç Ülserleri’ konularını irdelediler.

Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 1 =