vali yetki1
Hatay Valiliği, park ve bahçelerin bakımında yeterince ilgi ve alaka gösterilmediğinden ötürü, vatandaşların da yoğun şikayetlerini ele alarak, 10 Eylül’de karar alınması beklenen il genelindeki, “meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park ve kültürel tesislerin” büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeler arasında dağılımın yapılacağı meclis toplantısına kadar, yetkiyi ilçe belediyelerine verdi.
Hatay Valiliği; büyükşehir belediye başkanlığına, ilçe kaymakamlıklarına ve belediyelere gönderdiği yazıda, “İl genelindeki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park ve kültürel tesislerin sahipsiz kalmaması, ortaya çıkan olumsuzlukların, halkı etkilememesi, görüntü kirliği oluşmaması” açısından bu kararı aldığını duyurdu. Yazıda şu görüşlere yer verildi;
“Valiliğimize intikal eden şikayet ve taleplerden il genelindeki park ve bahçelerin bakımsız kaldığı, sulanmadığı, bazılarının kurumaya yüz tuttuğu ve görüntü kirliliği oluştuğu tespit edilmiştir. İl genelindeki ‘meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park ve kültürel tesislerin’ büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki dağılımına ilişkin esasların 5216 sayılı Kanunun 27. Maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği, ancak henüz böyle bir karar alınmadığı ve söz konusu kararın Eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınacağı, bu durumun da park ve bahçeler ile diğer sosyal donatılardan faydalanan vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vereceği anlaşılmıştır.
İl genelindeki, ‘meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park ve kültürel tesislerin’ sahipsiz kalmaması, ortaya çıkan olumsuzlukların halkımızı olumsuz etkilememesi, il genelindeki başta halkın yararlandığı park ve bahçeler olmak üzere sosyal donatı alanlarında görüntü kirliliği oluşmaması için; Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından konu ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukların tayin ve tespiti yapılıncaya kadar il genelindeki ‘meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park ve kültürel tesislerin’ ilçe sınırları içinde ilgili ilçe belediyelerince bakım ve onarımlarının yapılması 6360 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesinin 16’ıncı fıkrası gereğince Valiliğimizce uygun görülmüştür.”

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 4 =