Belediye Meclisi Toplandı

0
290
IMG 2685
IMG 2685

DSC_0409

 

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplandı.

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantıda, Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen faciada yaşamını yitiren işçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Meclis, gündem maddelerini şu şekilde karara bağladı:

G Ü N D E M:

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait 64 adet gayrimenkul taşınmazın ihale yoluyla satışı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

2-      2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin gider tertiplerine toplam 55.000.000,00 TL. ödenek eklenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

3-      Umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında uygulanacak mesafelerin yeniden belirlenmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

4-      Belediyemizde çalışan kamu personeline 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapılmak üzere Belediye Başkanı Seyfi DİNGİL’e yetki verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

5-      Aşkarbeyli mıntıkası 1340 adanın kuzeyindeki 10 mt.lik trafik yolunun 14 mt.ye çıkartılması ile ilgili 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

6-      Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Şevre mıntıkası 3224 nolu parselin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereğince tescilli mezarlığın ifraz sonucu bölünen 6 nolu kısma aktarıldığı ve İlkokul Alanının Bakanlık görüşü doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

7-      Belediyemiz Büyükdere Köyü 1382 ve 1384 nolu parsellere yönelik ada içerisinde kalan ve imar yolundan cephe alamayan yazlık konutların cephe alabilmesini sağlamak amacıyla 7 mt.lik yaya yolu açılması kapsamında sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

8-      Aşkarbeyli mıntıkası 1340 adanın batısından geçen ve halihazırda mevcut olmayan 10 mt.lik yolun batı yönünde 2465,….,2472 parseller ile 2473,….,2478 nolu parseller arasındaki terki yapılmış ve zeminde mevcut olan yola kaydırılması ile bu yapı adalarının kuzeyindeki 10 mt.lik trafik yolunun kadastral durumuna uygun olarak 14 mt.ye çıkarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

9-      Hatay Belediyeler Birliğine üye seçimi yapıldı. Hatay Belediyeler Birliğine asil üye olarak Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Reşat Çağlar, Erdal Bönceoğlu, Mehmet Başlak, Bülent Özer, Emin Dönmez, Abit Erol, Özer Çağşar, Yılmaz Öztürk, Osman Çolak, Bekir Bozdoğan, yedek üye olarak Belediye Meclis Üyeleri Hıdır Güneş, Filiz Özçörekçi, Musa Bayırlı, Musa Sarraçoğlu, Seydi Karakuş seçildi.

10-  2014 yılında 1 adet Sözleşmeli Avukat çalıştırılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

Meclis, 06 Haziran 2014 Cuma günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapattı.

 

IMG_2685 IMG_2675 IMG_2674 IMG_2656 DSC_0409

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =