belediye meclisi
30 Mart yerel seçimlerinden sonra oluşan yeni meclis, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında ilk toplantısını 9 Nisan Çarşamba günü (yarın) yapıyor. Belediyemiz Meclisi’nin gündemi yoğun. Komisyonların da belirleneceği mecliste, imar ve şehircilik müdürlüğü teklifleri de görüşülecek.
Beledile meclisinde şu gündem maddeleri yer alıyor;
Belediye Meclis Divan Katipliğine 2 adet asil, 2 adet yedek üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmek üzere Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekilinin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
Belediye Encümeninde görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
Plan ve Bütçe komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
İmar Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
Körfez Belediyeler Birliğinde görev yapmak üzere 1 adet asil, 1 adet yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 adet asil, 1 adet yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurumları Yönergesi gereğince 3 adet üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
Festival Tertip Komitesinde görev yapmak üzere 7 adet üyenin isminin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü teklifi.
Tarihi Kentler Birliği meclisinde görev yapmak üzere Belediyemiz meclis üyeleri arasından 1 adet asil, 1 adet yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi.
Üyesi bulunduğumuz Çukurova Belediyeler Birliğinden Belediyemizin ayrılması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
Meclisin Tatil ayının belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
Belediye Başkanlığının 2013 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi. Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi.
Düğünyurdu Mıntıkası 2505 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereğince genişleyen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanının imar planına işlenebilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
Düğünyurdu Mıntıkası 2505 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereğince genişleyen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanının imar planına işlenebilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. Denizciler Belediye meclisinin itirazların değerlendirildiği 26.02.2014 gün ve 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının Belediye Meclisimizce görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. Aşkarbeyli Mıntıkası 191 nolu parselin mülkiyeti yabancı uyruklu olması nedeni ile imar uygulamasının yapılamadığı gerekçesi ile 18. Madde uygulaması dışında tutulabilmesi amacıyla cep otoparkı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
Kentimizin düzenli ve kesintisiz elektrik enerjisinden yararlanılması amacıyla, master projede yer alıp revizyon imar planında bulunmayan trafo alanları kapsamında 52 adet imar paftasında sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × two =