vali tarım (5)
Hatay Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı 2011 – 2013 Yılları değerlendirme toplantısı, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz’in katılımıyla gerçekleşti. Birçok ilçe kaymakamlarının hazır bulunduğu toplantıya İTSO Başkanı Levent Yılmaz da katıldı. Gerçekleştirilen Toplantıda ilk olarak İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit konuşma yaparak bölgenin tarımla olan ilişkisini açıkladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, tarımın ülkemizde ki ekonomik etkisine dikkat çekip, Türkiye’de ihracatın %20’sinin tarıma dayalı sanayi alanlarından oluştuğunu söyledi. Tarımın Hatay için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten Özyiğit; “Dünya’da tarımda söz sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi tarımda araştırma için ciddi kaynaklar ayırmaktadır. Tarım istihdam noktasında ciddi bir ortam oluşturmaktadır. Bu boyutta bakıldığı zaman ülkemize sürdürülebilinir bir boyut kazandırılması noktasında tarım sektörü çok önem ifade etmektedir. Özellikle ihracatımızın %20’sini tarıma dayalı sanayi alanları oluşturmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde ki cari açığı bertaraf etme noktasında özellikle bir döviz girdisi sağlayan sektör de ülkemizin kalkınması, refahı bireysel ve toplumsal anlamda refahı için kaçınılmaz unsurlardan olmaktadır. Ülkemizin tarım politikasının belirlenmesi, işler hale getirilmesi ve özellikle Avrupa ile uyum sağlaması noktasında ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Bu boyutta bakıldığı zaman ülkemiz ve ilimiz Hatay için tarım cidden hem ekonomik, toplumsal hem de sosyal anlamda önem arz etmektedir. Ülkemizin, ilimizin tarım potansiyelinin belirlenmesi, mukayese üstünlüklerinin belirlenmesi noktasında ciddi, bilimsel çalışmaların yapılması ilimiz Hatay için vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmalara somut olarak baktığımız takdirde bireysel anlamda üreticilerimizin bugünden yarına daha iyi olmasını sağlamak için temel unsurları ortaya koyması gerekmekteydi ve hakikaten yerine getirildi. Böyle bir Hatay İl Tarım stratejik planının ortaya koyulması ilimizin tarım potansiyeli ile ihracata mukayeseli bir üstünlüğü sağlayabileceği gibi özellikle orta doğuya yapılan ihracat noktasında ciddi üretim ve ihracat üslerinden birinin Hatay olduğunun kaçınılmaz olduğunu gösterecektir” şeklinde konuştu.
vali tarım
AYAKÜSTÜ BİLGİLER İLE SEKTÖR YÖNETEMEZSİNİZ
2000 yılından bu yana 2013 yılı verilerine bakıldığında Hatay’da büyük bir artış olduğuna vurgu yapan Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ise, dünya’da ayaküstü bilgi ile sektör yönetimlerinin olmadığına vurgu yapıp ayaküstü bilgilerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Lekesiz; “Takdir edersiniz ki; tarım sektörü önemli. Ülkemiz için fevkalade önemli. Ülkemiz için önemli ama Hatay ilimiz için daha da önemli. Rakamlar bizlere bunu gösteriyor. Ülkemizde ki toplam istihdamın yaklaşık %16’sı tarım sektöründe iken ilimizde toplam istihdamın yaklaşık %32’si tarım sektöründe bunun için önemli. Türkiye’nin toplam gayri safi yurt içi hâsılasının aşağı, yukarı %8’i tarım sektöründe iken ilimiz için bu oran aşağı, yukarı %16 civarında. Türkiye’de toplam nüfusun yaklaşık %22’si kırsal da geriye kalan %78’i ise kentlerde yaşar. Halk böyle iken ilimiz de ki duruma baktığımız zaman %50 – %50 gibi. Yani bizim toplam nüfusumuzun %50’si kırsalda yaşıyor. O halde kırsal kalkınma ve tarımın iyileştirilmesi çok önemli. İşte bunun için bu planı bundan 4, 4,5 yıl önce hayata geçirdik. Bu planı dünya böyle çalıştığı için yaptık. Dünya ayaküstü bilgiler ile sektörlerini yönetmiyor. 2000 yılında Hatay’ın tarımsal karşılığı 565 milyondu. 2013 yılı sonu itibari ile baktığımız zaman ise 3 milyar 165 milyon. İyi bir artış var. Yani Hatay tarım sektöründe ne varsa üretip, satıyor. Hepimizin cevabını aradığı soru bunun daha fazlası olabilir mi? Elbette olur” açıklamalarına yer verdi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here