Başkan Civelek, “Yaptığımız her iş halkımızın çıkarınadır”

meclis
İskenderun Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek başkanlığında toplandı.
Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.
Toplantıda, yeni yıl ile ilgili güzel temennilerde bulunuldu.
Uzun zamandır ihtiyaç duyulan yeni imar planı yapıldığını anımsatan Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “Bir defa şunu sormalı. İskenderun’da bir imar planına ihtiyaç var mıydı, yok muydu? Hem de çoktan beri vardı. Parsel bazında değil, genel imar planı yapılmıştır. Olası bir takım mağduriyetler ortadan kaldırılmıştır. İtirazlar yüzde 90 halkın lehine sonuçlandırılmıştır. İskenderun deprem bölgesi, trafik sıkıntılı bir kent. Bütün bunlara dönük otoparkı, yolları, yeşil alanlar, ayrık nizam gözetilerek bir imar planı yapılmıştır. Vatandaşımızı elimizden geldiğince mağdur etmiyoruz. Etmedik, etmiyor ve etmeyeceğiz de. Çarpık bir yapılaşma olan bir kentte yaşıyorduk. Bunu mümkün mertebe düzeltmeye çalıştık. İmar Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştılar” diye konuştu.

‘DOĞA KULAĞIMIZI ÇEKTİ, YARIN TOKAT GELİYOR’
Fransızlar döneminden kalan eski içmesuyu şebekesinin değiştiğini, yeni içmesuyu şebeke döşeme çalışmasının bittiğini belirten Başkan, “Su çalışmasının getirdikleri bugün ortada. Artık herkes su motorlarını söktü, su kendi basıncıyla çıkıyor, motor gürültüsü ortadan kalktı. Aslantaş’tan gelen su arıtmaya bağlandığında, halkımız musluktan akan temiz, sağlıklı suyu içecek. Elektrik motorlarının harcadığı elektrik enerjisinden tutun, yanan motorlar, damacana sudan halkımız yaklaşık 60 trilyon civarında bir tasarruf oluyor. Kaldı ki biz 2009 yılında göreve başladığımızda hep beraber su fiyatlarında kademeyi ortadan kaldırdık. Baktık ki kademeyi kaldırdığımızda 122 lira ödeyen vatandaş seksen dört lira ödemeye başladı. Yüzde 40’ın üzerinde su bedelini ödemede rahatlama sağladı. Bu da vatandaşın cebinde kaldı. Bugün 3 Ocak kışın ortasındayız. Bakın şu havaya arkadaşlar küresel iklim değişikliği başladı hala önümüzdeki günlerde yağmur yok. Yağmur olmuyor, biz asfaltlıyoruz diye önce sevindik ama korkulu bir hava var. Bütün barajlar boşaldı. Küresel iklim değişikliği başladı. Doğa kulağımızı çekti, yarın tokat geliyor. Kuraklığa karşı bizim yaptığımız çok önemli bir işti. İskenderun susuzluk problemini uzun yıllar çözmüş vaziyette. Televizyonda sel haberlerini gördük, yarın her yer sel altında kalacak. Ayların intikamını alırcasına yağmur bir anda yağacak. İnşallah öngörünün üstünde yağmur yağmaz. Bu kadar halkın tasarrufu oldu. Su bağlantı ücreti 521 lira, bu 24 aya taksitlendiriliyor. Halkımız su çalışmasından dolayı enerji tasarrufundan, suya ödeyeceğinden bunu fazlasıyla kazanmış vaziyette. En önemlisi de sağlığını kazandı. Eski şebekeden dolayı olumsuzluklar da ortadan kalktı. Dünyanın en iyi içmesuyu şebeke boruları döşendi. Yeni sistemle su motorlarının yarattığı gürültü kirliliği ortadan kalktı. Altyapısı tamamlanmış, çok daha çağdaş kente adım attı” diye konuştu.

‘SEÇİME ENDEKSLİ ÇALIŞMIYORUZ’
Hiçbir şekilde seçime endeksli çalışılmadığının altını çizen Başkan, “Hala altyapıda devam ediyoruz. Seçime endeksli çalışan belediye olsak hala altyapıda devam eder miydik? Yağmursuyu drenaj kanalları yaptık. Halkın hayatını düşünüyoruz arkadaşlar. Yerler kazılıyor vatandaş sıkıntı çekiyor, ama altyapısız olmuyor. Altyapı bir Reşat altını gibidir. Her geçen yıl kıymeti daha fazla anlaşılacak. Halkın hayatı kurtuluyor. Hiçbir yaptığımız iş seçime endeksli değil. Her yapılan iş halkın çıkarınadır. Bugün yapılan bütün yatırımlar halkımızın geleceği, çocuklarımız için yapılmıştır” dedi.
Taşınmazların satışının gündeme gelmesi üzerine, Başkan, şöyle konuştu: “31.5 dönüm bir yer aldık Maydanoz park yanında, ordaki dört-beş mahallenin çocuğuna, emeklisine, yaşlısına, kadınlara orada çok geniş park alanı sağlayacak. Semt pazarı yeri aldık 9 dönüm civarında. Semt pazarı yapılacak. Bir yer daha var, onu da yakında alacağız. Belediyenin elindeki daireler mi, yoksa bunlar mı daha kazanç sağlıyor? Daireler kiraya veriliyor, karşılığında kirası geliyor, gelmiyor, içindeki çıkmıyor. Elbette ki bu yaptığımız tartışmasız halkımızın lehinde. Bunlar beklenen yeşil alan, halkın nefes alacağı yer, semt pazarlarına kullanılacak yerler.”
Betonarme ve yaya köprüleri yapıldığını, uzun yıllardır yapımı beklenen iki betonarme köprünün de yapımının sürdüğünü anımsatan Başkan, çöp fabrikasının yapımının bittiğini, yapılan yağmursuyu drenaj kanalları ile halkımızın yağmur yağdığında yaşadığı sel korkusunun sona erdiğini söyledi.
Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “Gürsel mahallesinde yağmur yağdığında vatandaşlarımız korkuyla bekliyorlardı” diye konuştu.
Belediye Meclis Üyesi Ercüment Kimyon, toplantıda, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden istifa ederek, Halkların Demokrasi Partisi’ne geçmesi ile ilgili meclisi bilgilendirdi.
Toplantıda, gündem maddeleri şu şekilde karara bağlandı:

GÜNDEM MADDELERİ KARARA BAĞLANDI
Belediye Meclisinin 09.11.2012 tarih ve 91 Sayılı kararı ile onaylanan 2013 yılına ait ücretler tarifesindeki içme suyu şebekesinin Belediyeler tarafından yenilenmesi kapsamında mevcut su abonelerinden yeni su şebekesine su bağlama ücreti adı altında alınması ile ilgili kararın iptali ve şube bağlantı ücreti olarak bağlantı ücretinin bina başına 100,00 TL olarak belirlenmesi hususundaki yazılı önerge hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu kabul edildi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesi 6371 nolu parseldeki Sosyal Tesisin Belediyeye bırakılması sureti ile kullanım süresinin bu yıldan itibaren %7 artış ile 10 yıla çıkartılması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu kabul edildi.
6 aydan az olmamak üzere (5 ay 29 gün) 69 adet geçici işçi çalıştırılmak üzere vize alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
2014 yılı içerisinde 2 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve bunlara ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
2006 yılından önce Belediyemizde geçici işçi statüsünde çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen toplam 10 adet geçici işçi çalıştırılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
18.12.2013 tarih ve 28855 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi ve Harç Tarifeleri ile ilgili gruplandırmaların Meclisçe görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi kabul edildi.
Belediye Meclisinin 11.11.2013 tarih ve 287 sayılı kararına yönelik yapılan itirazın meclisimizce değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
Belediye Meclisinin 11.11.2013 tarih ve 257, 259, 260, 262, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 276, 284, 285, 286, 287 sayılı kararlarına yönelik yapılan itirazların meclisimizce değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
Denizciler Belediye Meclisinin 06.12.2013 gün ve 72 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
Denizciler Belediye Meclisinin 06.12.2013 gün ve 73 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
Sarıseki Belediye Meclisinin 04.10.2013 gün ve 38 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi görüşüldü. Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere üye sayısının üç kişiden oluşmasına karar verildi ve yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Alper Menteşoğlu, Ali Çıtanak, Necdet Çengel seçildi.
5 kat imar hakkı olan Şevre Mıntıkası 1257 ada 4… 11-24…31 Nolu Parseller bağımsız inşaat yapamadıklarından dolayı durumun düzeltilmesi amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması ile ilgili yazılı önergenin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
Büyükdere köyü sınırları içerisindeki Yeşilköy Sitesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ayrı ayrı onaylanması ile ilgili yazılı önergenin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
Pirinçlik köyü 1499, 1501 ve 1502 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ayrı ayrı onaylanması ile ilgili yazılı önergenin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
Belediye Meclisi 7 Ocak 2014 Salı günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapattı.

iskenderunhaber
iskenderun haber sitesinin haberlerini yayınlayan genel editörü.