Stratejik Yerel Yönetişim Projesi kapsamında ortak bütçe tartışma toplantısı düzenlendi

stratejik yönetim23
İskenderun’un pilot kentler arasında yer aldığı Stratejik Yerel Yönetişim Projesi kapsamında ortak bütçe tartışma toplantısı düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile yürütülen Stratejik Yerel Yönetişim Projesi kapsamında düzenlenen son yerel etkinlik olan ortak bütçe tartışma toplantısı ile sivil toplum ve yerel yönetimin karar alma süreçlerinde ortak hareket etme anlayışının arttırılması amaçlanıyor. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu proje kapsamında düzenlenen ortak bütçe tartışma toplantısına, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Dönmezer, belediye meclis üyeleri, muhtarlar katıldı. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda Projenin İskenderun’da Ekim 2013’de sonlandırılacağını belirten Eğitim ve Etkinlik Uzmanı Asmin Kavas Urul, proje kapsamında İskenderun’da yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulundu. İskenderun’da çalışmalara Ocak 2013 tarihi itibariyle başlandığını anımsatan Asmin Kavas Urul, “İskenderun’da stratejik plan çalışmaları yaptık. Sosyal hizmetler, altyapı ve ulaşım bazında İskenderun’un stratejik planlarını değerlendirdik. 2014 yılı mahalli idareler seçimleri ardından ilk altı aylık dönemde hazırlanması gereken stratejik planda bu üç başlık nasıl ele alınmalı, bütçeyle uyumlu nasıl olması gerektiği, sorunlu alanlar neler ve önlemler konusunda çalışma yaptık. Bugün ise sosyal hizmetler, altyapı ve ulaşım sektörü başlığı altında 2014 bütçesinde ne öngörülmüş, 2013 bütçesinde ne gerçekleşmiş, nasıl bir gelişim süreci izlemiş, sürdürülebilirliği tartışacağız” dedi. Stratejik yerel yönetişim projesinin 2011 yılından bu yana yürütüldüğünü vurgulayan Eğitim ve Etkinlik Uzmanı Asmin Kavas Urul, İskenderun’un da yer aldığı ve 26 pilot ilde yürütülen projeyle katılımcı stratejik yönetici anlayışının güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Pilot illerden Adana, Antalya, Kocaeli, Malatya, Mardin ve Trabzon’da vatandaş karnesi çalışması ve bu illerin talebi doğrultusunda proje bütçesinden vatandaş memnuniyet anketleri yapıldığını anlatan Eğitim ve Etkinlik Uzmanı Asmin Kavas Urul, sosyo ekonomik haritalama çalışmasının ilk aşamasının İskenderun genelinde gerçekleştirildiğini kaydetti. Yaptığı konuşmasında, kentin ihtiyaçlarının mahallelere eşit şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtılmasının önemli olduğunu vurgulayan Tepav Bütçe uzmanı Hatice Kıvanç, “Belediye birçok hizmet götürüyor ama hangi mahalleye ne kadar hizmet götürdüğü, ne kadar harcama yaptığı, hangi mahallenin ne kadar ihtiyacı olduğunu biz mekansal bütçeleme yoluyla belirleyeceğiz” dedi. Cinsiyete duyarlı bütçelemenin Avrupa Birliği fonuyla ülkemizde uygulandığını, 10 pilot ilde proje yürütüldüğünü anlatan Bütçe Uzmanı Hatice Kıvanç, “Cinsiyete göre kadınların ihtiyaçları nelerdir. Bütçe kadınlara, erkeklere, çocuklara göre nasıl önceliklendirilebilir, nasıl bütçelendirilebilir bunu önemsiyoruz” diye konuştu. Bütçenin politika belgesi, bütçelenenin de halkın parası olduğunu belirten Bütçe Uzmanı Hatice Kıvanç, “Bütçe salt sayılardan ibaret değildir. Belediyenin yürüttüğü politikaların resmi bir metni oluyor. Sonuçta halkın parasıdır, halkın parasını kullanarak hizmet sunuyoruz” dedi. Bütçenin belediyenin mali yılı içerisindeki gelir ve giderlerini gösteren belge olduğunu ifade eden Bütçe Uzmanı Hatice Kıvanç, “Meclisten onaylandıktan sonra yürürlüğe giriyor. Kentin önceliklerine göre belirlenen hizmet alanlarında bütçeler hazırlanıyor, uygulamaya sene başında başlanıyor” diye konuştu. Önce gelir bütçesinin hazırlandığını, kentin gelirleri belirlendikten sonra ona göre de gider bütçesi hesaplandığını belirten Bütçe Uzmanı Hatice Kıvanç, stratejik planın önemli nokta olduğunu söyledi. Belediyelerin stratejik planlarına bağlı olarak performans programları oluşturulduğunu, buna bağlı olarak da yıllık bütçe hazırlandığını anlatan Bütçe Uzmanı Hatice Kıvanç, “Bütçeyi performans programına bağlı olarak yapıyoruz. Ondan sonra gerçekleşmiş olanları da faaliyet raporunda görüyoruz. Bu nedenle bütçe irdelenirken belediye neyi öngörmüştü, ne kadarını öngörüp yapmaya başladı, ne kadarı gerçekleşti, ne kadarı bütçeye aktardı, bunlar önemli. Belediye bütçesini irdelerken stratejik plan, performans programlarını dikkate almak gerekiyor” dedi. Proje kapsamında ulaşım, altyapı ve sosyal hizmetler başlığı altında üç maddenin irdelendiğini belirten İskenderun Belediyesi Strateji Planlama görevlisi Emine Gül, “Bizim aslında stratejik planımız 8 maddeden oluşmakta. Stratejik plan birinci aşamadaki çalışmamız 5 yıllık planımızı kapsamakta, ikinci aşama performans programımız bir sonraki yılın hedeflediğimiz bütçesini oluşturmamız amaçlı yapılan program. Ve performans programına uygun olarak bütçe çalışması yapılmakta” diye konuştu. 2010-2014 yılını kapsayan stratejik planın kurumsal yapı, mali yapı, kentsel hizmetler, bilişim teknolojileri, çevre, sağlık, güvenlik ve halkla ilişkiler, imar planlama, eğitim, turizm, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerden oluştuğunu, sektörel bazda alınan üç başlığın stratejik plandaki kentsel hizmetler , eğitim, kültür, spor, sosyal ve kültürel faaliyetler başlığı altında incelendiğini anlatan Strateji Planlama görevlisi Emine Gül, “Bununla ilgili birçok hedefimiz, hedeflerimizin gerçekleşmesi için de ilgili faaliyetler bulunmakta” şeklinde konuştu. Performansa dayalı bütçede yüzde 94’lere varan gerçekleşmeyi, başarılı belediyelerden biri olduğumuzun göstergesi olarak değerlendiren Strateji Planlama görevlisi Emine Gül, su şebeke çalışmasının yıl sonunda biteceğini, İskenderun’da 28 su kuyusundan su karşılanırken, kuyuların kapatılacağını belirterek, “28 kuyu artık devre dışı kalacak. 2014 yılına daha sağlıklı suyla girmiş olacağız. Arıtma tesisi, buna bağlı 7 yükseltme istasyonunun bakımı, onarımı sürekli yapılıyor. Yağmursuyu cadde ağızlığı, logar kapaklarının yenilenmesi hedefi tahminden önce sonlanan maddelerden biri” dedi. İskenderun Belediyesi Strateji Planlama görevlisi Emine Gül, sosyal hizmetler, iskele, kent müzesi, park yapımları, sahil dolgu alanı, sosyal yardımlar gibi faaliyetler konusunda da bilgi verdi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here