REVİZYON İMAR PLANI MAHKEMEYE TAŞINIYOR!

kösem revizyonn
Revizyon İmar Planı askıya çıktı. Tartışmalar uzayacak gibi..
Birçok bölgede sakatlık var. Numune Mahallesi, Modern Evler, Muradiye, Dumlupınar’da beklenen kentsel dönüşümler başka bahara kaldı.
Dün, bu konuda görüştüğüm Meclis Üyeleri Ercüment Kimyon, Ali Çıtanak, Mesut Yüksekbaş, Ali Kılıç Çirkin’i oldukça endişeli gördüm.
Plandaki bir takım garip uygulamalara karşı tepkililer.
Dahası.. Kendilerine gösterilmeyen bir planın meclisten çabucak geçirtilmek istenmesine karşı da öfkeliler..
Haksız da değiller.. İstişare kültüründen yoksun sosyal demokrat bir belediye başkanı, meclis üyelerinden neyi gizliyor olabilir ki?

BU MUDUR DEMOKRASİ ANLAYIŞINIZ?
CHP’nin ‘diktatör’ benzetmesi yaptığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bile, Gezi Parkı’ndaki gösterilere bizzat katılan sanatçılar ile Taksim Dayanışma Platformu temsilcileri ile görüştü. Üstelik bu görüşme gecenin saat 3’ünde oldu..
Kaldı ki, Başbakan Erdoğan, “Eğer sizin mesajınız Taksim Gezi Parkı ise, bu mesaj alınmıştır ve değerlendirmesi yapılmıştır” diyerek, halk oylamasına gideceğini aktardı. Gayet demokratik bir hareket!
Peki, Yusuf Civelek’in demokrasi anlayışına ne oldu?
Kime, ne sordu? Meslek odalarına gitti mi? Hayır!
Meclis üyelerine, revizyon imar planı hakkında bilgi sundu mu?
Yine hayır!
Ne diyeceğiz Civelek’in bu yaklaşımına?
Antakya Belediyesi, revizyon imar planlarını kitapçık haline getirip, vatandaşlara dağıtırken, İskenderun Belediyesi’nin böyle önemli bir uygulamadan yoksun, askıya çıkardığı planı, kimler, nasıl duyacak?
Yoksa oldu bittiye mi, getirilmek isteniyor?
O halde meclis üyelerini, imar planı bilgisinden yoksun bir şekilde ‘oylamaya’ katılmalarını zorlamanın ne anlamı var?
Kime ne sorsam, planı tam anlamıyla, kavrayabilmiş değil..
Yazık değil mi, memleketin orta sınıf insanlarına?
Bu vebali, bu ağır yükümlülüğü, meclis üyelerinin omuzlarına nasıl ve neden yüklüyorsunuz?

ŞEHİRCİLİK UZMANLARI VE KOMİSYON ÜYELERİ GÖRMEDİ Mİ?
Buyursunlar işte..
Yeni nikah salonu, revizyon imar planında yok!
Otogarı da göremedik!
Hem eski Kılçık Restoran’ın planda ne işi var?
Meclis üyeleri Ercüment Kimyon ve Ali Çıtanak, “Başkan zenginleri seviyor, orta sınıf halkımıza konut ve barınma hakkı vermiyor” sözlerine ne diyeceğiz?
Mesela Ercüment Kimyon, “Sosyal belediyecilik anlayışı olmayan bir CHP’li belediye başkanıyla karşı karşıyayız” derken, verdiği örnekleri dikkate almayacak mıyız?
Başkan Civelek’e ithafen kullandığı şu cümleye dikkat:
“- Sanayi sitesine bir göz gezdirin. Her taraf kırmızı! Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikten sonra ticaret alanlarında konut yapılması halinde, sosyal ve teknik alt yapının karşılanması için gerekli düzenleme ortaklık payı kesintileri alınıp, bu alanlar ayrılmadan ruhsat düzenlenemeyeceğini biliyor musunuz?”
Bitmedi.. Son paragrafı iyi okuyun:
“- 1 Haziran’da yapılan yönetmelik değişikliğinden sonra ticaret alanlarının sizin düşündüğünüz gibi kullanılamayacağını biliyor musunuz?”
Üzgünüm ama.. Bu durum bile Başkan Civelek’in ‘tarih yazıyoruz’ dediği revizyon imar planını revize etmeye mecbur kılacak!
Böyle bir uyumsuzluğu; belediyenin şehircilik uzmanları, mimarları, planı hazırlayan uzmanlar, imar komisyonunun yetkin insanları göremedi mi?
Hayret doğrusu!

KENTSEL DÖNÜŞÜM KOCA BİR PALAVRA!
Tepkileri dinleyince, Başkan Civelek’in ne yapmaya çalıştığını anlamakta zorluk çekiyorum.
Ayrıca;
Ercüment Kimyon, Ali Çıtanak, Ali Kılıç Çirkin ve Mesut Yüksekbaş’ın, “2000 metrekareyi geçen parsellerde yüzde 10 oranında emsal artışı, 3 bin 500 metrekareyi geçen parsellerde yüzde 20 emsal artışı verilmesi imar mevzuatına uygun değildir. Planlamada eşitlik ilkesi korunmamıştır. Bu durum ek emsal artışları, ek sosyal ve teknik donatı alanlarının artışını gerekli kılmaktadır. Bu imar planı notlarıyla yapılan revizyon imar planı iptal edilmeye mahkum görülmektedir. Plan iptal olursa, kentin ekonomisi de durur. Sorumluluğu da, bu konuda öngörüsü dahi olmayan Sayın Yusuf Civelek’e aittir. Meslek odalarını yarın geç olmadan göreve davet ediyoruz” şeklindeki sözlerini önemsiyorum.
Niye öyle düşünüyorlar? Sebebi gayet açık ve net.
Tepe mahallelerine bakın..
Ne değişti? Koca bir hiç!
Oysa tepe mahallelerinde kentsel dönüşüm yapabilmenin yolu yapı yoğunlukların artmasından geçer. Var mı öyle bir yoğunluk? Yok!
Modern Evler’de ve daha birçok mahallede durum değişmedi..
Yolları vatandaşın arazisini kullanıp genişletecekler, bir de cezalandırırcasına yüzde 40 yoğunluk, yüzde 35’e düşürülüyor.. Bunun neresi hak?
Kimyon ve Çıtanak, üstüne basa basa söylüyorlar:
“Kentsel dönüşüm yapacağız söylemleri koca bir palavradır”
Üstelik, 10 bin metrekare üzerinde planlanmış karayolları dışında tek bir yeşil alan yok. Neden?

Önceki İçerikN.E.; “Reyhanlı saldırısı için 5 milyon dolara anlaştım”
Sonraki İçerikYenmiş, “3. Boğaz Köprüsü’nün adı değişsin”