TMO Müdürü
Toprak Mahsulleri Ofisi İskenderun Şube Müdürü Tamer Erkmen, insan beslenmesinin en temel unsurlarından olan ve toplumumuzda kutsal olarak kabul edilen ekmekğin çok miktarda üretilip tüketilmekte olduğunu ve ne yazık ki, büyük bir oranda da israf edildiğini söyledi. TMO İskenderun Şube Müdürü Tamer Erkmen, beraberinde TMO Bilgi İşlem Şefi Mehmet Varaviz ve TMO Laborantı Fuat Kaya ile birlikte Güney Medya Grubu’nu ziyaret etti. Güney TMO yetkililerini Güney Medya Grubu Genel Koordinatörü Yılmaz Akpınar sıcak bir ilgiyle karşıladı.

AÇLIKTAN ÖLEN İNSANLAR VARKEN; EKMEĞİN İSRAF EDİLMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİ
Ziyaretinde ekmek israfı ile ilgili çok önemli konulara parmak basan Müdür Erkmen, israf edilen her ekmekle çiftçinin alın teri, emeği, çabası ve milli servetimizin heba olduğunu kaydetti. Dünyada aç uyuyan ve açlık sebebiyle hayatını kaybeden yüz milyonlarca insan varken, ekmeğin dikkatsizce israf edilmesinin üzüntü verici olduğunu dile getiren TMO Müdürü Tamer Erkmen, Dünya ülkeleri arasında yükselen bir değer olmaya başlayan ve bu yoldaki yürüyüşüne kararlılıkla devam eden Türkiye’nin, bu trendi korumak ve geliştirmek için ekonomik değerlerini ölçülü kullanması gerekmektedir. Ancak, un ihracatında dünyada birinci sıraya yükselen ülkemizde, ne yazık ki, bir yılda israf edilen ekmeğin değeri, bir yılda ihraç ettiğimiz undan elde edilen döviz geliri ile aynı düzeydedir. Ülkemizde günde yaklaşık 6 milyon adet ekmek israf edilmektedir” dedi.

TOPLUMUMUZDA EKMEK NİMETTİR
Ekmeğin tüm dünyada insanların en temel besin kaynağı olduğunu hatırlatan Erkmen, Türk toplumunun da kutsal değerlerinden birisi ve sofralarımızın baş tacıdır. Toplumumuzda ekmek nimettir. Ekmek tarih boyunca insanoğlunun en çok ürettiği ve tükettiği gıda ürünüdür. Ülkemizde aynı zamanda alın terini, paylaşmayı, bereketi ifade eden ekmeğe her zaman derin bir saygı vardır. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak ana görev alanımız hububat piyasalarının düzenlenmesidir. Tabii ki ekmek de hububatın en temel öznesidir. Bizler misyonu gereği, çiftçinin, köylünün buğdayı yetiştirirken harcadığı emeği, özveriyi, çabayı tüm yönleriyle görebilen bir kuruluş olarak, ekmeğin israf edilmesinin üzüntüsünü derinden hissedenlerdeniz. Ekmeğe atfedilen bütün kutsal değerlere rağmen, gerek dünyada gerekse ülkemizde en fazla israf edilen gıda ürününün de ekmek olduğu bilinmektedir. Üretilen ekmeğin önemli bir kısmı ne yazık ki, gıda olarak tüketilmeyip çöpe atılmakta ya da hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Yüz milyonlarca insanın aç uyuduğu ve açlıktan hayatını kaybettiği bir dünyada ekmeğin çöpe atılması, israf edilmesi yürek yaralayan bir olgudur. İsraf edilen sadece ekmek değil; çiftçinin emeği, alın teri, milli servetimiz ve dünyadaki aç insanların haklarıdır. Bu yıl kuruluşunun 75. yılı olan TMO, görevi itibarıyla üretici ve tüketiciyi koruyacak piyasa düzenleyici tedbirler almaya devam ederken; sosyal bir yara olarak gördüğü ve boyutu gittikçe artan ekmek israfı konusunu da toplumumuzun gündemine taşımak, duyarlılık yaratmak ve ekmek israfını azaltmak üzere bir kampanya başlatmaya karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

YILLIK 2,1 MİLYAR ADET EKMEK İSRAF EDİLİYOR
Ekmek üretimi ve tüketimi ile ilgili araştırma yaptıklarını vurgulayan TMO İskenderun Şube Müdürü Tamer Erkmen, Bu kapsamında ülke genelinde; 252 fırın, 53 personel, 53 öğrenci yemekhanesi, 611 lokanta ve otel yetkilileriyle görüşülmüş; 1.589 hanede toplam 5.662 aile bireyinin yemek yeme durumu ve ekmek tüketimi hakkında bilgi toplanmıştır. Bunun yanı sıra, kurumlarda yemek yiyen toplam 552 kişinin kanaatine başvurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre ülkemizde; günde 25.295, yılda 9,2 milyon ton ekmek üretilmektedir. Bu oran günde 101 milyon, yılda 37 milyar adet ekmeğe denk gelmektedir. Buna mukabil günde 95 milyon adet ekmek tüketilirken, 6 milyon adet ekmek israf edilmektedir. Buna göre ülkemizde yıllık 1,546 milyar TL değerinde 2,1 milyar adet ekmek israf edilmektedir. Ekmek israfı sebebiyle yıllık ekonomik kaybımız, dünya birincisi olduğumuz un ihracatından elde ettiğimiz gelire eşdeğerdir. Bu rakam dünya ekonomileri arasında gittikçe yükselen ve bu yoldaki yürüyüşüne devam eden ülkemiz için çok yüksek bir rakamdır. Biz,yerde gördüğümüz ekmeği alıp öptükten sonra alnımıza koyan ve onu bir duvar kovuğuna itinayla yerleştiren duyarlı bir toplumun mensuplarıyız. Zengin yoksul ayrımı olmaksızın her sofranın baş tacı olan ekmeğin bereketine ve kutsiyetine inanırız. Araştırma sonuçlarının, kamuoyu ile paylaşılmasını müteakiben başlayacak ve yıl boyu sürecek olan ekmek israfını önleme kampanyasının bireysel ve toplumsal duyarlılığın oluşmasına katkı sağlaması ümidini taşımaktayız” dedi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − nineteen =