İskenderun Belediye Başkanı Sayın Dr. Yusuf H. CİVELEK’ in Tıp Bayramı Mesajı

Değerli dostlarım,

Sevgili meslektaşlarım,

Meslek andımızdaki, hiçbir ayırım gözetmeden insan hayatına saygılı olmak ve insanlık değerlerine bağlılık ilkelerimiz, hekimlik mesleğini yüceltiyor, evrensel bir düzeye taşıyor.

Tıp dünyasındaki olağanüstü bilimsel gelişme, meslek ilkelerimizle ve değerlerimizle birleştiğinde, hekimin, insan yaşamı ve toplumlar için önemi daha da iyi anlaşılmaktadır.

Türk hekimleri dünya çapında büyük başarılarla tıp bilimine büyük katkılar sağlıyor. Meslektaşlarımızla övünüyoruz.

Türk hekimleri yalnız insan sağlığı ve tıp bilimiyle uğraşmıyor. Toplumsal sorunlarla yakından ilgileniyor, toplumsal ilerlemede ve kalkınmada da önemli sorumluluklar yükleniyor.

Ulusal kurtuluş mücadelemizden başlayarak, kuruluş yıllarında ve bugüne kadarki süreçte hekimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslaşma, modernleşme ve kalkınma hamlesinde her zaman önemli görevler ve misyonlar üstlenmiştir.

Bir kez daha belirtiyoruz; hekimlerin sesine kulak verilmelidir. Onların düşünceleri, önerileri dikkate alınmalıdır.

14 Mart Tıp Bayramı yalnız hekimlerin bayramı değil, halkımızın da bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. 13.03.2012

Saygılarımla.
Dr. Yusuf H. CİVELEK
Belediye Başkanı

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here