Yüzde 40 terke rağmen; karşı duran ihanet eder..

Yüzde 40 terke rağmen; karşı duran ihanet eder..İskenderun’da yaşayınca sanki zaman akmıyor. Daha doğrusu çok kısa döngülerle hep aynı zamanı yaşıyor gibiyiz.
Ders almayı bilmeyince, emsalleri unutuyoruz..
Bunu “genel geçer kural” haline getirmem de boşuna değil.
Nedir mesele?
AVM’nin karşısında İşadamı Metin Yıldız’ın ‘Onkoloji’ sağlık yatırımını duymayanımız kalmadı.. Kaldı ki, büyük ihtiyaç..
Hatay’da bu yatırımın konuşlanması için elde 3 hak var..
Nüfus üzerinden imtiyaz sağlanıyor..
İkisi nerede? Antakya’da..
Adamlar üçüncüsü için başvuruyor..
Hakların neredeyse tamamını ellerinde bulunduracaklar..
Kimseciklerde çıt yok..
Oysa İşadamı Metin Yıldız çabalıyor, işin peşini bırakmıyor..
Kanser hastalığının her türlüsüne ‘tedavi’ olanağı oluşturmak için elinden geleni yapıyor.. Gelişim Hastanesi bu konuda en güzel örnek..
Baştan aşağı yeniliklerle buluştu..
Kalp ve damar cerrahisi, artı Anjiyografi kliniklerinin ilavesini de sayarsak, Gelişim Hastanesi sağlık sektöründe çok büyük adımlar attı.
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün B-10-0-THG-0-85-02-00/2987 sayılı kararını okudum..
Herşey yasal çerçevede yürüyor..
Yeni Devlet Hastanesi’nde olmayan birçok birim var, Gelişim’de..
İskenderunlu’lar açısından büyük bir avantaj..
Hatta kolaylık..
49 yıllığına kiralanan, Gelişim’in yanıbaşındaki Araştırma Hastanesi de ‘sağlık kompleksi’ne dönüşecek.. Fena mı?
Daha dün Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, “Yatırımın daha büyüğünü yapmak, dünya ile yarışmak hepimize keyif verecek işlerdir” demedi mi?
Daha dün Vali Lekesiz “Rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağacın kökleri yere o kadar iyi tutunur. Bir başkası sizden daha büyüğünü yapmalı ki, siz de coşku ve tatlı bir rekabetle daha büyüğünü yapmak için koşturasınız” diye seslenmedi mi?
Daha dün, Vali Lekesiz, “Emsalleriniz ile rekabet edebilmek önemli” diye ifade buyurmadılar mı?
Sonuçta, atılan her adım İskenderun için, güçlü bir Türkiye için..
Ne var bunda?
Bir hatırlatma da İskenderun Belediye Başkanı Dr. Yusuf Civelek’e:
Şöyle demişti, bir meclis toplantısı sırasında:
“- İskenderun-Antakya rekabetinde ‘üvey evlat’ muamelesi yok.. Biz kendimizi öyle hissediyoruz. Yatırımın önünü açacağız, İskenderun’u ileriye taşıyacağız?
Ama görüyorum ki, Başkan Civelek bu sözlerine meclis oturumunda bıraktı..
Niye öyle diyorum?
İşadamı Metin Yıldız’ın Onkoloji Merkezi yatırımı kapsamında bir de 5 yıldızlı otel var..
Yasal hiçbir hukuki sakatlık yok..
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü ‘Denetim Raporu’nu inceledim.. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca onaylanarak (1981-1983) uygulamaya konan mevcut imar planı işlevini yitiriyor. Plan değişikliği ve ilave imar planlarıyla bütünlüğün korunamadığı, mevcut imar planının sayısal olmaması nedeniyle paftalar üzerinde yapılan çalışmaların bütünlüğün kavranmasında sıkıntılara yol açtığı ifade ediliyor ve anlaşılıyor..
Ayrıca..
Aynı kapsamda.. Revizyon İmar Planı çalışmalarına hız verilmesi ve Hatay Valiliğince yaptırılan Çevre Düzeni Planı’nda İskenderun Belediyesi’ni ilgilendiren plan kararlarının hazırlanacak olan plana aktarılması, tavsiyeye değer görülüyor.. Bunu ben demiyorum..
Yasal haklar ortada..
1/25.000’lik planda Metin Yıldız’ın sağlık yatırımı planladığı arazi, yeşil alan işlevini yitiriyor.. İl Özel idare bu hakkı Metin Yıldız’a tanıyor..
Hem itiraz edene sorarlar:
– 45 yıldır yeşil alan teşkil adan bir arazi, bugüne dek neden istimlak edilmedi?
Civelek’in görmek istemediğini Vali Lekesiz görüyor..
Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz’i kutluyorum..
Hatay’ın kalkınması için elinden geleni yapıyor.
Üstelik, revizyon imar planını uygulamaya koymaya hazırlanan İskenderun Belediyesi’ne de ‘gereğini yap’ diyor..
Şimdi bakıyorum olup bitenlere..
AK Parti ‘yatırımcının’ dostu..
CHP’de birçok isim, yatırımı destekliyor..
Diğer siyasi gruplar, İskenderun’un menfaatlerini gözetiyor..
Yanılmıyorsam, Şubat ayında belediye meclisine bu konunun gelmesi bekleniyor.. Yalnız ortada bir sorun var..
‘Yatırımcının önünü açalım’ diyen İskenderun Belediye Başkanı Dr. Yusuf Civelek, bir Karahüseyinli otel yatırımı ya da AHM yatırımındaki duruşundan kaçınıyor..
Oysa.. Yapılan görüşmeler gösteriyor ki..
O arazide, İskenderun Belediyesi’ne ait hiçbir yer olmamasına rağmen..
İşadamı Metin Yıldız, 33 dönüm arazinin yüzde 40’ını terkediyor..
Bu şu demek:
Arazinin içinde birçok ev var..
Hepsini olduğu gibi terkediyor, kimsecikler evsiz/barksız kalmasın istiyor..
O kadar ince düşünüyor.. Vicdan sahibi, anlayacağınız..
Başka?
Cemnur tesisleri kalıyor..
Primemall’un aynı arazide kullandığı otopark kalıyor..
Üstüne bir de ‘sağlık meslek lisesi yapsın’ istiyoruz..
Metin Yıldız’dan daha ne istenebilir ki?
Bugüne dek sağlık yatırımlarına on milyonlarca dolar ödedi, ödüyor..
Her yatırımında ‘istihdam’ oluşturuyor..
Her ‘hayırsever’ girişime ‘evet’ diyen ve İskenderun’a koşulsuz katkı sunmaya çalışan böylesine kent sevdalısı bir isme, sorun yaşatmak reva mıdır?
Başkan Civelek’in görevi, sadece Primemall’un ya da diğer işletmelerin haklarını korumak mıdır, yoksa aynı anda yatırımcının önünü açmak mı?
Hem Primemall yatırımı şekillenirken, yüzde 40 arazi terki yapmış mıdır, diye sorarım herkese..
O halde yatırımı yokuşa sürmek de neyin, nesi?
Metin Yıldız’dan niye fazlasını istiyoruz?
Kim ne derse desin..
Başkan Yusuf Civelek’in bu konudaki tavrını anlamış değilim..
Dün söylediklerini, bugün unuttu gibi..
Hem işadamı Metin Yıldız, bugün istese; AVM’nin önünden geçen yolu kullanıma kapatır.. Çünkü kendisine sunulan yasal hak, o yolu da kapsıyor..
Tıpkı Cereb Ailesi’nin AVM içinde tel örgülerle kapattığı arazisi gibi..
Ama Metin Yıldız iyi niyetli..
Her yatırımında İskenderun’u düşünüyor..
Gitmiyor, yaşadığı şehri terketmiyor..
Peki biz ne yapmaya çalışıyoruz?
Metin Yıldız gibi ‘girişimci’ isimleri, gönü adamlarını, şehri terketmesi yönünde zorluyoruz..
Yazıktır, günahtır..
Özetle..
İskenderun’un Onkoloji Merkezi’ne ihtiyacı var..
İskenderun’daki kanser sayısındaki artışın farkında mısınız?
Niye fakir fukaraya ekstra yol parası ödetip, şehirler arası yolculuklarla perişan etmeye zorluyoruz ki?
Demem o ki..
Bu önemli ve hayati sağlık yatırımına karşı durmak, İskenderun’a ihanettir..
‘Yeşil alan’ diye tepki koyanlar şunu unutmasın ki:
1/25.000’lik çevre planında İskenderun’da yeşil alan fazlası var..
Şehri güzelleştirmek, ‘Yeni bir İskenderun’u yaşatmak belediye başkanının görevi.. Yatırımı yokuşa sürmek, insafsızlıktır..
Yatırımcının önünü kesmektir..
Hak ve hukuku hiçe saymaktır..
Başkan Civelek, bir an önce yaptığı yanlışın farkına varmalıdır diye düşünüyorum.. Belediye Meclis üyeleri şimdiden tepki koymaya başladı bile..
Kusura bakmayın. Ben bu duruma seyirci kalacak değilim.
Önümüzde emsaller varken, bir başkası söz konusu olduğunda karşı duralım dedikçe, “Hukuksuzluğa karşı” ortak bir duygu geliştirmeyi zorlaştırıyoruz sanki.. Zira ihtimallerin hiçbiri beni ferahlatamaz..
Meclis üyelerini de öyle..

Yılmaz Akpınar
1974 doğumlu. Güney Medya'da müdür. İskenderun'un önde gelen gazetecilerinden.