Bu tespiti, İskenderun Kaymakamlığı’na ve Belediye Başkanlığı’na sunan AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Musa Kurşun..
Aslında, olayın ‘tespit’ mahiyetini taşıyan yanı kalmadı.. Ellerinde, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun iptalini gerektiren bir dosya var.. İçeriği; ilginç sonuçlar ve bulgular taşıyor..
İskenderun Kent Konseyi Genel Kurul toplantısının, kanun ve anılan yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapıldığına dair emalere yer verilmiş..
İptal gerekçeleri açık..
– Kent Konseyi’nin oluşumu, yasal süresinde ihdas edilmemiş..
Bu durumu da yönetmeliğin 5/1 maddesine bağlıyorlar..
Temmuz’da olması gereken kurul, Ağustos ayında yapıldı..
Ortada bir zorunluluk varken, usul noksanlığına gidilmiş..
Haklı bir gerekçeleri daha var.. Genel Kurul toplantısı ‘Hazirun Cetveli’ oluşturulmasında sevk ve idare edildiğine dair tespitlere yer verilmiş..
Genel kurulun kaç üyeden meydana geldiği, bu üyelerden kaç kişinin ifa edilmekte olan genel kurula katıldığı, kaç üyenin katılmadığı, çoğunluğun sağlanıp, sağlanamadığı hükmü de havada kalıyor. Çünkü imzalar yetersiz.. Bu da gösteriyor ki, hukuki durum sağlanmamış..
Dosyayı bakıp şunu söyleyebilirim..
Hazirun Cetveli olduğu iddia edilen listenin sayfaları açık.. Divan Kurulu tarafından imzalanması gerekirken, böyle bir işlemin yapılmadığı görülüyor.
Demek oluyor ki.. Hazirun Cetveli her zaman için suistimale açık olması sebebiyle hukuki bir belge niteliği taşımıyor.
Gelelim 3. Konu başlığına.. Yani, Genel Kurul Toplantısı ‘Divan Kurulu’ oluşturulmadan sevk ve idare edilmiştir, kanaatine..
Tutanağa göre, “Divan kuruluna önerilerden ve yapılan önerilerin oylamasından ve sonucunda kimlerin Divan Kurulu’nu oluşturduğuna yer verilmesi gerekirdi.. Maalesef, Divan Kurulu’nu tespit eden bir ifade yok..
Dahası.. Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi başkanı seçiminin toplantı Divan Kurulu’nun oluşturulmadan yapıldığı gerçeği, farklı sorunları da beraberinde getiriyor..
AK Parti’nin, bu yasal noksanlığı dikkate alması normal.. Zira, genel kurulun iptalini gerektiren önemli bir husus olarak görüyor..
İşte bunlardan biri de, Kent Konseyi Başkanlığı ve Yürütme Kurulu seçiminin tüzük hükümlerine uygun yapılmadığı görüşü..
Evet, Musa Kurşun farklı bir dilden konuşmuyor.. Yönetmelik hükümlerine dayanarak, bazı bulguları masaya yatırıyor.. Doğru ya da yanlış..
Neticede..
Farklı önergeler sorulmuş..
Farklı önerge hazırlığı için görüş bildirilmiş..
Ancak, Musa Kurşun ‘farklı görüşlere hiç itibar edilmediğini’ savunuyor.
Şöyle bir yaklaşımı daha var:
– Önceden kim tarafından hazırlandığı ve hangi isimlerden, kimlerden oluştuğu da bilinmeyen bir listeye tepki gösteriyor. Hatta, bu listeyi ‘hayali’ olarak nitelendiriyor.
Özetle.. Alıntılar yaptığım dosyanın birer nüshası şu an, İskenderun Kaymakamlığı’nda ve İskenderun Belediyesi’nde..
Nasıl bir değerlendirme olacağı konusunda hiçbir fikrim yok..
Yalnız bildiğim, 07.09.2009 tarihli ve 8259-250 kayıt ve sayılı dosyadan çıkacak sonuç..
Çünkü Musa Kurşun, net olarak şunu söylüyor:
– İskenderun Kent Konseyi Genel Kurulu toplantısı tüm sonuçları ile iptal edilmelidir.
– Aynı toplantı tüzük hükümlerine uygun olarak tekrar yapılmalıdır..

ÇÖP FABRİKASI..
İskenderun Belediye Meclisi’nde güncelliğini koruyan bir konu daha var ki, önemli..
Çöp fabrikası..
Yeri, konumu, işlerliği bakımından çekinceler var..
AK Parti grubu, Belediye Başkanı Dr. Yusuf Civelek’in cevaplaması istemiyle bu konudaki tedirginliğini şu sözlerle ifade ediyor:
– “Sağlıklı bilgi edinemediğimiz çöp fabrikası projesinin meclis üyelerinin ve kamu oyununun  tedirginliğini gidermek için belediyemiz ile yüklenici firma arasındaki sözleşme protokolün  tam metninin tarafımıza dağıtılmasını rica ediyoruz.”
Benim bu cümlede altını çizdiğim nokta, “Sağlıklı bilgi edinemediğimiz” ile başlayan satırlar..
Olacak şey değil..
Bir meclis düşünün.. Üyeleri, bir konu hakkında sağlıklı bilgi edinemiyor..
Oysa belediye başkanı, Ankara’da çöp fabrikası sorununu çözebilmek için ilgili birkaç bakanlıktan destek istemişti..
Ama neticede, pimi çekilmiş bomba halen ellerde taşınıyor.. Kimin elinde patlayacağı ise halen meçhul.. O yüzden, meclisi ‘şeffaflık’ açıdan, iyi analiz etmemiz gerekiyor..
Paylaşımcı ve net ifadelere ihtiyacımız var..
Akıllarda soru işareti bırakmayacak, çözüm maddelerine ihtiyacımız var..
Tamam, başta belediye başkanı olmak üzere, herkes görevini yerine getirmeye çalışıyor..
Ama ortada eksik giden birşeylerin var olduğunu görüyorum..
Mesela, meclis üyeleri M. Ali Erkan, İbrahim Yaran ve Sabahattin Uygun soruyor:
– “Çöp fabrikasının yapılacağı alanın fiziki durumu  meskun  mahalle yakınlığı, şehrin  gelişim alanı içinde olması orman bakanlığına ait olduğu söylenen devri tahşişi ve tapusu alınmayan arazinin üzerine kurulmak istenmesi, söylentileri uzun vadeli ve önemli bir yatırımın aceleye getirilip sağlıksız bir yatırıma dönüşmesi için ne gibi tedbirleriniz, önlemleriniz ve çalışmalarınız hakkında detaylı bilgi verilmesi..”
Bu soru önemli..
Biliyoruz ki, Dörtyol’da vahşi depolama alanı var.. Çözüm merkezi olarak tartışılabilir..
Çünkü, Çöp Fabrikası konumu itibariyle yakın bir gelecekte planlanan yerleşim alanı içerisinde yer alacak..
Bir de, İskenderun Belediye Başkanı Dr. Yusuf Civelek’in öngörüsü önemli..
İhalenin iptali konusunda çekinceleri var. Haksız da sayılmaz..
Ama cevap arayan sorular da önemli..
Tıpkı şu soru gibi:
– “Çöp fabrikası projesinin maliyeti, finansmanı, borçlanma şekli ve geri ödemelerinin kuruluş şeklini yap-işlet devret, hibe fonları veya geri dönüşümlü katı atık kazanımları hakkında aydınlatıcı bilgi verilmesi..”
Ne diyelim.. AK Parti’nin çöp fabrikasının şekillenmesi hususunda endişe taşıdığı apaçık ortada.. Geriye sadece şu kalıyor..
Soru önergesine verilecek cevabın, çöp fabrikasının kurulması için somut adımları beraberinde getirmesi olsun..

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × three =