İskenderun’un adı nereden geliyor ?

M.Ö. 1500’lü yıllarda Fenikeliler, Myriandrus kentini bu bölgede kurmuşlardır. Myriandrus adı, Mura-Wanda; “Muralı, Mura’ya” (Yüce Ana’ya) tapan halk demektir. Herodot’un bir yazısında “…güneyden alırsak aynı kıyı çemberi, Fenike’de Myriandrus Körfezi’nden Tripion Burnu’na kadar. Bu deniz kıyısı boyunca otuz insan soyu oturur…” geçmektedir.

Bu bölgeyle ilgili Ksenophon, (M.Ö. 401-400) Anabasis’te, “…Kyros oradan Suriye içinde beş fersenk kadar ilerleyip Fenikeliler’in oturduğu kıyı şehri Myriandrus’a vardı. Burası birçok ticaret gemisinin demir atıp beklediği bir ticaret limanıydı…” demektedir. Strabon ise “…Küçük bir kasaba olan İssos’a ve Pinaros Irmağı’na gelinir. Büyük İskender ile Darius arasındaki mücadele burada olmuştur. Ve koy İssos Körfezi olarak adlandırılır.

Bu körfezde Rhosos, Nicholopolis, Myriandrus, Nepsuestia ve Pylai gibi Kilikya ile Suriye arasında sınır olduğu söylenen kentler bulunur…” demektedir.
M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile III. Darius ile yapılan savaşın ardından bölge Makedon hakimiyetine girmiştir. Bu tarihten sonra Myriandrus adı değiştirilerek, kente Alexandreia adı verilmiştir. Alexandreia, Hellen diline göre Alexandros (İskender) Yurdu anlamına gelmektedir. Büyük İskender’in Mısır’da kurduğu kente de bu isim verilmiştir. İkisini birbirinden ayırmak için, Kilikya bölgesindeki bu kente Alexandreia Minor (Küçük İskenderiye), Haçlılar döneminde de Alexandretta denilmiştir.
Türkçede kullanılan İskenderun adı Alexandretta’dan gelmektedir.