İskenderun Belediye Meclisi 14 Gündem Maddesiyle Toplandı

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye
Meclis Salonunda toplandı.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında toplanan mecliste
gündemde bulunan maddeler görüşüldü.

1) İskenderun Belediyesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların, Şevre ve Barıştepe
Mahallelerinde, Fransız ve Mevzi Memleket koordinat sistemi ile yapılan dönüşüm sonucu
oluşan mükerrer parsellerin iptal edilmesi, çakışık alanlarda bulunan, Belediyemizce satışı
yapılan taşınmazların, eski Belediye Encümenince alınmış kararlarının da göz önünde
bulundurularak, çakıştırma sonucunda mükerrer olup, iptal edilecek parsellere, yeni
Encümen kararı alınarak, bedelsiz olarak tashihi hususunun Mecliste görüşülerek gerekli
kararın alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar
Komisyonu Raporu,oy birliği ile kabul edildi.
2) Belediyemizin 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme
Müdürlüğü teklifi,oy çokluğu ile kabul edildi.
3) Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verildi.
4) İmar Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü
teklifi sonucu ,İmar Komisyonuna Erdem Ünlüçetinkaya ,Mecit Boğusoğlu ve Emir Selim
Yazar seçildi.
5) Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri
Müdürlüğü teklifi.sonucu yapılan oylamada Mikail Yıldırım,Mehmet Ünivar ve Gülden
Özdemir seçildi.
6) Belediye Encümeninde görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapmak sureti ile
seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi, sonucu yapılan oylamada Adnan
Mursaloğlu, İsa Sarraçoğlu ve Erdal Keleş oy çokluğu ile Encümen üyesi olarak seçildi.
7) İskenderun Belediye Başkanlığı Hasta Nakil Ambulansı Yönetmeliğinin meclisçe
görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi,oy birliği kabul edildi.
8) İskenderun Kocatepe, Barbaros, Mustafa Kemal ve Modernevler Mahallelerinde
yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev almak için daha önceden seçilen
bilirkişilerin yerine yeni bilirkişilerin seçilmesi gerekli olup, söz konusu kişilerin yenileri
ile değiştirilerek bilirkişi olarak kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere seçilmeleri ile
ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
9) İskenderun Değirmendere Mahallesinde bulunan alanın “Depolama Alanı ve 10 Metrelik
Taşıt Yolu’’ olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği hakkında gerekli Meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü teklifi,komisyona sevk edildi.

10) İskenderun İlçesinde bulunan yaklaşık 7450 Hektar Alanda 1/1000 Ölçekli İlave ve
Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi hakkında Meclis tarafından gerekli görüşün
alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,komisyona sevk edildi.
11) İskenderun Karayılan Mahallesi 1291 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alana yönelik
Tosyalı Demirçelik A.Ş. Depolama Alanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine yönelik kurumumuz (İskenderun Belediyesi)
görüşü hakkında gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
teklifi, imar komisyonuna havale edildi.
12) Toplantı başında gündeme alınmasına karar verilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi
oyçokluğu ile kabul edildi.
13) Toplantı başında gündeme alınmasına karar verilen Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi oy
birliği ile kabul edildi.
14) Son olarak meclis 5 Nisan Salı Günü Saat:15.00’da toplanmak üzere karar aldı.

İskenderun Belediye Meclisi 14 Gündem Maddesiyle Toplandı İskenderun Belediye Meclisi 14 Gündem Maddesiyle Toplandı İskenderun Belediye Meclisi 14 Gündem Maddesiyle Toplandı

Önceki İçerikYANGINDA ZARAR GÖREN ORMAN ARAZİLERİ YENİDEN AĞAÇLANDIRILIYOR
Sonraki İçerikGÖKSEL SEVİLEN ŞARKILARINI EXPO 2021 HATAY İÇİN SÖYLEDİ
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.