İskenderun Belediye Meclisinde 14 Gündem Maddesi Görüşüldü

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye
Meclis Salonunda toplandı.

G Ü N D E M:
1) Sarıseki Mahallesinin kıyı kesiminde ve deniz alanında kalan toplamda 32430,89 m2
büyüklüğündeki balıkçı barınağı ve rekreasyon alanına yönelik yürürlükteki planın
iptali için Gübre Fabrikaları T. A. Ş. tarafından 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile
ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu, oy
çokluğu ile kabul edildi.
2) İsmet İnönü Mahallesi 3135 ada 18 nolu parselde konut alanı ve park alanı değişikliğine
yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu, yetişmediği için ileri
bir mecliste görüşülecek.
3) Slovenya Cumhuriyeti Koper Belediyesi ile kardeş şehir olunması konusuna ilişkin bir
karar alınması, Belediyemiz ile Slovenya Cumhuriyeti Koper Belediyesi arasında kardeş
şehir protokolünün yapılması halinde; İlçemizi temsile, ilzama ve talebe ilişkin her türlü
belgeleri imzalama hususunda İskenderun Belediye Başkanı Mehmet FatihvTOSYALI’ya yetki ve izin verilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü,oy birliği kabul edildi.
4) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin ana faydalanıcısı olduğu “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı”na proje sunulmasına ve talebin kabul olması durumunda faaliyetin uygulanmasına, sunulan faaliyette kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalama hususunda ve hibe çıkması durumunda hibenin kabul edilmesi yönünde aynı projede sözleşme (protokol) imzalanması durumunda ise yapılacak iş ve işlemlerde sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya yetki verilmesi ve bağış yapılması durumunda verilecek bağışın kabulü yönünde gerekli Meclis kararının alınması ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü, oy birliği ile kabul edildi.

5) Belediyeye dış mekânda nikâh merasimi yapmak için başvurup Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi nedeniyle Belediye Evlendirme Dairesinde nikâh yapma zorunda kalan vatandaşların dış mekân için ödemiş oldukları ücret tarifesi farklı olduğundan aradaki ücret farkının iade edilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
6) 2022 Yılı Temmuz ayı içerisinde düzenlenecek olan İskenderun Turizm ve Kültür
Festivali çalışmalarına başlamak için Festival Yürütme Kurulu oluşturulacağından 3
adet Meclis Üyesinin seçilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifii, sonucu yapılan oylamada oy birliği ile Erdal Keleş, İbrahim Yavuz ve Gülden Özdemir festival yürütme kurulu üyeliklerine seçildi.
7) 3 Nolu, 4 Nolu, Millet Parkı Sosyal Tesisleri ile sahilde konumlanmış büfelerimizde
satışa arz edilen sıcak, soğuk, kahvaltı ve bisküvi gibi atıştırmalıkların piyasa
fiyatlarının altında kalması nedeni ile güncellenmesi ile ilgili Destek Hizmetleri
Müdürlüğü teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.
8) Belediyemiz Bünyesinde 2022 Mali Yılında Sözleşmeli Statüde çalıştırılması düşünülen
1 Şehir Plancısı için ödenecek net ücret tutarının 4.300 TL olarak (devletin belirlediği
ek ödemeler haricinde) belirlenmesi ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak
çalıştırılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul
edildi.
9) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, 4857 Sayılı İş Kanununa ve 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 49. maddesine tabi olarak görev yapan tüm personeli kapsayan,
İskenderun Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde
sorumluluklarında bulunan görevleri kalite, etkinlik, verimlilik, şeffaflık, sürekli
gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler vererek sunan personel
yetiştirmek amacıyla hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin görüşülmesi ile
ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
10) Toplantı başında gündeme alınan kentimizde Basın ilan kurumuna haiz günlük süreli
yayın yapan gazetelerimize destek amaçlı meclis karar özetlerinin Basın İlan Kurumu
aracılığı ile 1 sayfayı geçmemek şekilde resmi ilan yayınlanması ile ilgili Basın-Yayın
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
11)Bisiklet yolu projesinde yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili Fen İşleri Müdürlüğü
teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
12)Mükerrer taşınmazların düzeltesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi ,oy birliği
ile İmar Komisyonuna sevk edildi.
13) 3Nolu ,4 Nolu ve Millet Parkındaki tesislerde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve
Gazilerimize ücretsiz çay ikramı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi oy birliği ile
kabul edildi.
14) Meclisin bir sonraki toplantısının 1 Mart 2022 Saat:14:00’da yapılması oy birliği ile
kabul edilmiştir.

İskenderun Belediye Meclisinde 14 Gündem Maddesi Görüşüldü İskenderun Belediye Meclisinde 14 Gündem Maddesi Görüşüldü İskenderun Belediye Meclisinde 14 Gündem Maddesi Görüşüldü İskenderun Belediye Meclisinde 14 Gündem Maddesi Görüşüldü

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.