Hatay Yeni Hıfzıssıhha Kararları Açıklandı

HATAY İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Sinema salonları ve tiyatrolar için İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarih ve 13441 sayılı Genelgesi ile getirilen hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72.inci maddelerine istinaden 28.10.2021 Perşembe günü Vali Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak, İlimizi kapsayacak şekilde; aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR ;
1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen
mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,
2. Sinema salonları ve tiyatrolar için kapasite sınırlamasına yönelik alınmış tüm kararların iptal edilmesine,
3. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili maddeleri gereğince İdari İşlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara İlişkin Türk Ceza Kanununun 195 İnci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılması hususu kararı alındı.

Önceki İçerikİskenderun Belediyesi Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi
Sonraki İçerikOkullar Tatile Giriyor MEB Açıkladı