İskenderun Belediye Meclisi 13 gündem maddesiyle toplandı

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere) Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Saygı duruşu ile başlayan Belediye meclisinde gündemde bulunan maddeler görüşüldü.

G Ü N D E M:
1) 3. Mıntıka 718 nolu parselde kavşak noktasında köşe kırığını kaldırmaya yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili komisyon raporu, oy birliği kabul edildi.
2) Belediyemizin 2020-2024 döneminin kalan 2022-2024 dönemlerine ait Stratejik Planının güncellenmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.
3) Belediyemizin 2022 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği havale edildi.
4) Belediyemizin 2022 Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi, Plan ev Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
5) Belediyemizin 2022 Yılı Vergi, Resim, Harçlar ve Ücretler Tarifesinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale oy birliği ile havale edildi.
6) İller Bankası (İlbank A.Ş.) Kamu ve Özel Bankalardan borçlanma yapılmasına ve borçlanma ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya gerekli yetkinin ve iznin verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale oy birliği ile edildi.
7) Zabıta personellerine 2022 yılı için ek çalışma ücretlerine sınır getirilmesi halinde ek çalışma ücretinin nüfus sayısına göre en üst sınırdan ödenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
8) Geçici Hayvan Bakım Evinde kullanılmak üzere 1 adet 2021 Model Ford Custom 340L Van (2+1) 2.0L EcoBlue 130 PS EU6.2 Uzun Şasi Trend marka araç (sokak kedisi ve köpeklerini toplama aracı) ile 1 adet Ford Custom 320S Kombi (5+1) 2.0L Ecoblue EU6.2 170 PS Kısa Şasi Deluxe marka (Denetleme) aracının Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.

9) Belediyemiz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere emlak vergi değeri ile emlak vergi borcunun elektronik ortamda sağlanması hakkında sorgulamanın yapılması maksadı ile Tapu Müdürlüğü ile protokol imzalamak amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya sözleşme yapmak konusunda yetki verilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğü teklifi,oy birliği kabul edildi.
10) 657 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan memur personelin terfi ve intibaklarının aksatılmadan yapılabilmesi, tıkanmış olan kadroların mükteseplerine uygun hale getirilmesi için dolu kadro cetvellerine göre kadro tadillerinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
11) Belediyemiz bünyesinde 2021 Mali Yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması düşünülen 1 adet Mühendis ve 1 adet Şehir Plancısı için ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale oy birliği ile edildi.
12) Şevre mıntıkası 1248 ada içerisinde yer alan 1-4-5-6-14-15-20-22 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,imar komisyonuna oy birliği havale edildi.
13) Frençiftliği 3586 parsele yönelik ‘’Belediye Hizmet Alanı (Geçici Hayvan Bakım Evi)’’ olacak şekilde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,imar komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Son olarak meclis 05.10.2021 Salı Günü saat 10:00’da toplanmak üzere kapandı.

İskenderun Belediye Meclisi 13 gündem maddesiyle toplandı İskenderun Belediye Meclisi 13 gündem maddesiyle toplandı İskenderun Belediye Meclisi 13 gündem maddesiyle toplandı

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.