PCR testi zorunluluğu getirildi

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro
gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecektir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyeceği, kararlaştırılmıştır.

İçişleri Bakanlığının 31.08.2021 tarihli ve 13807 sayılı Genelgesinde belirtilen Milli
Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan “Kovid­19 Salgınında
Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde” öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceği göz önünde bulundurularak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72.inci maddelerine istinaden 01.09.2021 Çarşamba günü Vali Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak, İlimizi kapsayacak şekilde; aşağıdaki kararları almıştır.
KARARLAR ;
1. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı
süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim
personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi
öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda
(Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları
halinde; bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek ve sonuçlar
okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır.

2. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.)
girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.)
kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi
durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek
PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebileceklerdir.

3. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte
(okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren,
otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız için uygulanmasına, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili maddeleri gereğince İdari İşlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara İlişkin Türk Ceza Kanununun 195 İnci maddesi kapsamında gerekli adli İşlemlerin
başlatılması hususu karara bağlandı.

PCR testi zorunluluğu getirildi

Önceki İçerikİSKENDERUN’DA ELEKTRİK KESİNTİSİNE BAĞLI SU KESİNTİSİ OLACAK
Sonraki İçerikİSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ 10 GÜNDEM MADDESİYLE TOPLANDI
Avatar photo
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.