Hatay Vergi Dairesi Başkanı Müsevitoğlu ve Vergi Dairesi Müdürlerinden Muhasebeciler Odasına Ziyaret

Yapılandırma ile Vatandaşların Kamuya Yükü Azalacak”
Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Vergi Dairesi Müdürleri ile birlikte İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret ettiler.
Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu. Akdeniz Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Seyyar, Asım Gündüz Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Özbey, Sahil Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Yürekli ile birlikte İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret ettiler.
İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Merih Hasan Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerinin misafirleri nezaketle karşıladıkları ziyarette, yapılandırma konusu değerlendirildi.
Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Merih Hasan Yıldırım, Yapılandırmanın mükellefler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek Yönetim Kurulumuz ve Mali Müşavirlerimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapıyorlar” dedi.
Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Mali Müşavirlerimiz ile Vergi Dairesi Başkanlığımız arasında köprü vazifesi görüyorsunuz. Bu bağlamda sizlerin de mükelleflerimizi bilgilendirmeleri ve bu fırsatı değerlendirmelerini rica ediyoruz” dedi.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

Yapılandırma Kanunuyla;

o Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak,
o Borçlar taksitler halinde ödenebilecek,
o Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak,
o Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek,
o Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek,
o Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak,
o İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir.

Ayrıca;

o 2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.
o Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır.
o 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.
o Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir.

Çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır.

Başkanlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı  Müsevitoğlu ve Vergi Dairesi Müdürlerinden Muhasebeciler Odasına Ziyaret Hatay Vergi Dairesi Başkanı  Müsevitoğlu ve Vergi Dairesi Müdürlerinden Muhasebeciler Odasına Ziyaret Hatay Vergi Dairesi Başkanı  Müsevitoğlu ve Vergi Dairesi Müdürlerinden Muhasebeciler Odasına Ziyaret Hatay Vergi Dairesi Başkanı  Müsevitoğlu ve Vergi Dairesi Müdürlerinden Muhasebeciler Odasına Ziyaret Hatay Vergi Dairesi Başkanı  Müsevitoğlu ve Vergi Dairesi Müdürlerinden Muhasebeciler Odasına Ziyaret

Önceki İçerikEsnaf Oda Başkanlarından İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yıldırım’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Sonraki İçerikAĞRILARINA ŞİFAYI OSTEOPATİ YÖNTEMİNDE BULDU
Avatar photo
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.