Hatay İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan Sinema Salonları Kararı

0
26
sinema
sinema

Hatay İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve
72.inci maddelerine istinaden 01.06.2021 Salı günü Vali Vekili Aydın TETİKOĞLU
başkanlığında olağanüstü toplanarak, İlimizi kapsayacak şekilde; aşağıdaki kararları almıştır.
KARARLAR ;
1- Sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili maddeleri gereğince İdari İşlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara İlişkin Türk Ceza Kanununun 195 İnci maddesi kapsamında gerekli adli İşlemlerin başlatılması hususu karar verildi.