Sendikalardan 1 Mayıs Bildirisi

Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz. HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. 1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da,

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde;
– Emekçilerin hakkı için,
– Sağlık, huzur ve refahı için,
– İş güvencesi için,
– Sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz.
HAK-İŞ olarak, ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyor,
Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını
diliyoruz.
HAK-İŞ olarak, bu 1 Mayıs’ta;
– Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün
teşvik edilmesini istiyoruz.
– Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan
taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz.
– Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu TİS istiyoruz.
– Ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20’de sabitlenmesini istiyoruz.
– Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz.
– Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz.
– COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını
istiyoruz.
– Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz.
– İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. 2
Bizler bugün, Emek ve Dayanışma Gününde; Güçlü ve Güzel Yarınlar için, Güçlü gelecek için, Sağlığımız için, İşimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız.
Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve özveri ile çalışan, tüm
sektörlerdeki emekçi kardeşlerimize, milletimize ve HAK-İŞ teşkilat
mensuplarımıza gönülden teşekkür etmek için buradayız.
Emekçi kardeşlerimize “Hakkın HAK-İŞ’e emanet” demek için buradayız.
Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi
ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ’le birlikte
mücadeleye davet ediyoruz.
Bizler;
– Daha Fazla Dayanışma,
– Daha Çok Önlem,
– Daha Çok İş Güvenliği,
– Örgütlü Toplum ve Daha Güçlü Türkiye için 1 Mayıs’ta yine meydanlarda,
ekranlarda ve her yerdeyiz.
Tüm emekçilerimizle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam
edeceğiz.
HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün
emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına
dayanışmamızı yinelemek için buradayız.
Biliyoruz ki Dünyamız bir, Gayemiz bir.
HAK-İŞ olarak, salgın sürecinde ITUC, ETUC, ILO, ITUC-AP ve TUAC ile
birlikte işbirliği ve dayanışma içinde olmayı önemsiyoruz. 3
Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik,
beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için
meydanlardayız ve ekranlardayız.
HAK-İŞ olarak Asgari Ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz.
Kayıt dışı istihdamın önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve yoksulluğun
önlenmesini istiyoruz.
Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesini istiyoruz.
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz.
Biz çalışanlar, emekçiler olarak; milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah
artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz.
İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye istiyoruz.
Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.
Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz.
Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz.
İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini istiyoruz.
Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz.
Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin
karşılanmasını istiyoruz.
Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz.
Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılmasını istiyoruz.
Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz
için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikalarının
ve işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz.
Çevre dostu bir dünya istiyoruz. 4
Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte
Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin temel haklardan, eşit şartlarda ve eşit
sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz.
Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm
dünyada barış, özgürlük, adalet, demokrasinin tesis edilmesini ve insan haklarının
geliştirilmesini istiyoruz.
Biliyoruz ki; Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek,
dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız.
Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir
Türkiye’nin kıvancını yaşıyoruz.
Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin
potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz.
Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara
‘Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ’li ol’ diyoruz.
HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Emekçilerimizle
omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz.
Koronavirüse Karşı; Ailemiz, Sevdiklerimiz, Salgın ile mücadele eden
emekçilerimiz için, Ülkemiz için, Tedbirlerimizi alalım, Hep Birlikte Sağlıklı
Kalalım.
Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız.
Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek.
HAK-İŞ OLARAK BUGÜN;
EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ADALET ve DEMOKRASİ İÇİN
HAYKIRIYORUZ.
1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA
TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSU

1 mayıs basın bildirisine Hak-iş konfederasyonu bağlı Özçelik-iş sendikası, Hizmet-iş sendikası ve Özsağlık-iş sendikası katıldı.

Sendikalardan 1 Mayıs Bildirisi Sendikalardan 1 Mayıs Bildirisi

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.