HAK-İŞ 1 MAYIS BİLDİRİSİNİ YAYINLADI

HAK-İŞ, 1 Mayıs haftası kutlamaları kapsamında 1 Mayıs Bildirisini teşkilatı ve kamuoyu ile paylaştı. HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, çalışma hayatı ve ülke gündemine ilişkin örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesine, KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinden Asgari Ücretin insan onuruna yakışır olması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine kadar ayrıntılı taleplere yer verildi.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 1 Mayıs haftası kapsamında hazırladığı 1 Mayıs Bildirisi, dijital platformlarda, illerin meydanlarında, işyerlerinde ve Türkiye’nin her yerinde okunacak.
“Bildiride Talepler Sıralandı”
HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesi, başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi talebi güçlü bir şekilde vurgulandı.
Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu TİS ve ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20’de sabitlenmesi talebine yer verilen HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde, herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulması, mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümü, COVİD-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılması, tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılması istendi.
Bildiride, Asgari Ücretin insan onuruna yakışır olması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, istihdamın artırılması ve yoksulluğun önlenmesi, sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından emekçilerin hak ettiği payı almaları, emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi taleplerine yer verildi.
Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesi istenilen bildiride, çocuk istismarının önlenmesi, kadına yönelik şiddetin son bulması, istihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesi taleplerine de yer verildi.
HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istendi. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanması talebine vurgu yapılan bildiride, gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması, hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikalarının ve işbirliğinin geliştirilmesi, çevre dostu, insanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya isteğinde bulunuldu.
HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde, dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulması, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet, demokrasinin tesis edilmesi ve insan haklarının geliştirilmesi talebi de güçlü bir şekilde dile getirildi.
“Tüm Emekçilerimizi HAK-İŞ’le Birlikte Mücadeleye Davet Ediyoruz”
Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve özveri ile çalışan, tüm sektörlerdeki emekçilere, HAK-İŞ teşkilatına ve milletimize teşekkür edilen bildiride, “Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ’le birlikte mücadeleye davet ediyoruz” denildi.
“Örgütlü Ol, Sendikalı Ol, HAK-İŞ’li Ol”
Ülkemizin yaşadığı bu zor günlerin, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatılacağına dikkat çekilen bildiride, ‘Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara ‘Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ’li ol’ diyoruz” denildi. Emekçilere “Hakkın HAK-İŞ’e emanet” diye seslenilen 1 Mayıs bildirisinde, “HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Emekçilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz” denildi.
“Uluslararası Hareketle İşbirliği ve Dayanışma Vurgusu”
HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışma duyguları dile getirildi. Bildiride, “HAK-İŞ olarak, salgın sürecinde ITUC, ETUC, ILO, ITUC-AP ve TUAC ile birlikte işbirliği ve dayanışma içinde olmayı önemsiyoruz” denildi.
HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, Koronavirüsle mücadele konusunda tedbir çağrısında da bulunulan bildiride, “Tedbirlerimizi alalım, Hep Birlikte Sağlıklı Kalalım. Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek. HAK-İŞ olarak bugün; emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Türkiye’de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun.”

HAK-İŞ 1 MAYIS BİLDİRİSİNİ YAYINLADI

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.