İste’de Birim Bologna Eğitimlerinin İkincisi Yapıldı

0
26
2 2
2 2

İskenderun Teknik Üniversitesi’nde (İSTE) Fakültelerin, Yüksekokulların ve Meslek Yüksekokullarının Bologna Süreci eğitimleri devam ediyor. Sürece ilişkin ikinci eğitim 17 Mart Çarşamba günü İSTE Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Birol Erkan tarafından Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Eğitime İSTE Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yüksek ve Turizm Fakültesi öğretim elemanları katıldı.
Gerçekleştirilen eğitimde Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi, Alan Yeterlilikleri, Program Yeterlilikleri, Öğrenim Çıktıları, İş Yüklerinin ve AKTS’lerin Hesaplanması, Matris Tablolarının Hazırlanması gibi hususlara değinildi. Üniversite birimlerinin Bologna Süreci’ne uyum sağlaması için yapılan eğitimler dönem boyunca sürecek. Eğitimler sonucunda üniversite ders içeriklerinin uluslararası standartlara uygun hale gelmesi planlanıyor.

1 1

2 2

3 1