İl Hıfzısıhha Kurulu Hatay İçin Kararlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, hali hazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştu.

Bu çerçevede, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27.
ve 72.inci maddelerine istinaden 01.03.2021 Pazartesi günü Vali Vekili Aydın TETİKOĞLU
başkanlığında olağanüstü toplanarak, İlimizi kapsayacak şekilde; aşağıdaki kararları almıştır
KARARLAR :
Yeni bir karar alınıncaya kadar İlimiz orta risk grubunda değerlendirilmiştir.
1-Tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler dahil diğer eğitim kademelerinde eğitim öğretimin faaliyetlerinin aşağıdaki şekli ile uygulanmasına,
* Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitim verilmesine,
* Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarda yüz yüze tam zamanlı
eğitime devam edilmesine,
* İlkokullarda 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alınmasına,
* Ortaokul 5, 6, 7. Sınıfların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim almasına,
* Ortaokul 8. Sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almasına,
* Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıfların haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almasına,
* Lise 12. sınıfların haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime almasına
* Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine,
* Sınavların seyreltilmiş sınıflarda yapılmasına,
2-Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları
sırasında İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih 20076 sayılı Genelgesi ve 2020 tarih 106 sayılı İl Hıfzıssıhha kurulu Kararında belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelge ve Kararlarda yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
İlimizde hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
-İlimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri
arasında uygulanmasına,
3-İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma
kısıtlamasının kaldırılmasına,
4-İlimizde, Ek-1 ve Ek-2 tablolarda belirlenen kapasite oranları ve oturma düzenlerine göre
07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi
veya gel-al şeklinde, 21.00- 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet
verebilmelerine, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için Ek-2’de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine, HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmamasına,
5-İlimize girişlerde HES kodu kullanılmasına ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine,
6-İlimizde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan
ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak kaydıyla yapılabilmesine,
7-Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst
kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine, Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin /Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine,
8-Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,
9-2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de
normale döndürülmüş olup mesai başlama ve bitiş saatlerinin Valiliğimizce tespit edilmesine (08.00- 12.00/13.00-17.00)
10-Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği kadar aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesi de sürecin bir an evvel neticelenmesini doğrudan etkileyecektir.

Aşılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aşılanan nüfus oranıyla beraber tüm illerimizde beklenen normalleşme kararlarının alınması daha da kolaylaşacaktır. Bu bağlamda; Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili maddeleri gereğince İdari İşlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara İlişkin Türk Ceza Kanununun
195 İnci maddesi kapsamında gerekli adli İşlemlerin başlatılması hususunda;
Oy birliğiyle karar verildi

Önceki İçerikCHP’Lİ BELEDİYELER TECRÜBELERİNİ PAYLAŞIYOR
Sonraki İçerikHatay’da Siber Suçlarla Mücadele