Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Muaf Tutulacak Yerler ve Kişiler Listesi Güncellendi

2020/106 sayılı kurul kararı ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından faaliyetin niteliğinden ötürü istisna tutulması gereken hususlar değerlendirilmiş olup bu çerçevede; İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72.inci maddelerine istinaden 15.01.2021 Cuma günü Vali Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak, İlimizi kapsayacak şekilde; aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR :

2020/106 sayılı kurul kararımız ekinde yer alan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye” ” İçişleri Bakanlığı’nın 15.01.2021 tarih 630 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

1. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahiplerinin eklenmesine;

2.Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerlerin
eklenmesine;

3.Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere
Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personelin eklenmesine;

Kaymakamlıklar tarafından uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırılmıştır.

 

Önceki İçerikİTSO Yönetimi İş insanı Antakya OSB Başkanı Tahsin Kabaali’ne Başarılarından ötürü Plaket Takdim Etti
Sonraki İçerikAçık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu