İskenderun Belediye Meclisi 14 Gündem Maddesiyle Toplandı

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı başkanlığında toplanan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşüldü.

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yaptığı açıklamada,” 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda alınan kararların ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Allah’ın izniyle yeni yılda da yeni projeleri gerçekleştirmeye, değerli hemşerilerimize yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Gündemde bulunan:

1) Kurtuluş Mahallesi 71 Sokak isminin Prof. Dr. Uğur Şahin olarak değiştirilmesi ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclisine teklifi için karar alınması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
2) Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi. Yapılan gizli oylamada ise Erdem Ünlü Çetinkaya, Adnan Mursaloğlu ve Hayri Karakuş denetim komisyonu üyeliklerine seçildi.
3) Meclisin tatil ayının belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre alınan karar gereği meclis Ağustos 2021 tarihinde tatile girecek.
4) İskenderun Akarca, Azganlık, Bitişik, Çınarlı, Cırtıman, Denizciler, Düğünyurdu, Güzelköy, Kaledibi, Karayılan ve Sarıseki Mahallelerinde Kadastro Kanunu kapsamında güncelleme çalışmaları yapılacağından, kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere 02.09.2020 tarih ve 64 sayılı Meclis kararı ile daha önce seçilen bilirkişilerin değişmesi gerektiğinden Düğünyurdu, Sarıseki ve Karayılan Mahallelerinde kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere 5’er kişilik bilirkişi seçilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

5) Frenkçiftliği Mıntıkası 3586 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
6) Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün alt birimleri olan gecekondu birimin ve Yapı Kontrol biriminin kaldırılarak Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün ve Yapı Kontrol Müdürlüğünün kurulması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

7) Belediyemizde görev yapan memur personellerin terfi ve intibaklarının aksatılmadan yapılabilmesi, tıkanmış olan kadroların mükteseplerine uygun hale getirilmesi için dolu ve boş kadrolarına göre kadro tadillerinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
8) Meclis üyesi seçilmiş Başkan Yardımcılarına ödenecek ücretin belirlenmesi ve belirlenecek ücrete her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenecek memur maaş zammı katsayısı oranında Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’nü aşmayacak şekilde görevi süresince zam olarak yansıtılması hususunda meclis kararının alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
9) Belediyemiz bünyesinde 2021 mali yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen 32 adet sözleşmeli personelin 2021 yılında ödenecek olan unvanlarının karşılığında gösterilen (devletin belirlediği ek ödemeler haricinde) net ücretlerinin belirlenmesi ve sözleşmelerinin yenilenerek çalıştırılmaları ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
10) 2021 Yılı için 2006 yılı ve öncesinde Belediyemizde geçici işçi statüsünde çalışmakta iken, sözleşmeye geçmeyi kabul etmeyen işçiler için 5620 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddenin 2. fıkrası kapsamına dahil 8 adet geçici işçinin vizelerinin yenilenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi, oy birliği ile kabul edildi.
11) Covid-19 sebebiyle nikâhını gerçekleştiremeyen ve gerçekleştirmek istemeyen kişilerin başvuru yapmaları halinde mağduriyetlerinin giderilmesi için yatırmış oldukları ücretlerinin iade edilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
12) 20 Kasım 31 Aralık 2020 tarihleri arasında kapanan işyerleri için kapalı kaldığı süreler boyunca tahakkuk eden işgaliye harçlarının alınmaması, ayrıca 01 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar kapalı kalacakları süreler için de kira ve işgaliye harcı tahakkuk ve tahsil edilmemesi yönünde karar alınması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
13) 2019 Yılı Denetim Sonuçları hakkında meclise bilgi verilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
14) Toplantı başında meclis gündemine alınmasına karar verilen Belediyemizin 2021 yılı evsel katı atık ücret tarifeleri ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.

3
3
İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.