Hatay Valiliği Dağcılık Faaliyetlerinde Alınması Gereken Tedbirler Açıklandı

1. Doğa yürüyüşü faaliyetleri genellikle hafta sonu turları şeklinde bahar ve yaz aylarında
kulüpler tarafından amatörce yapılmaktadır. Dağcılık faaliyeti kapsamında icra edilen
tırmanışlar ise başta Türkiye Dağcılık Federasyonu olmak üzere üniversitelere ait dağcılık
kulüpleri tarafından yeterli teknik malzeme ile tecrübeli grup liderleri tarafından her mevsimde arazi ve iklim koşulları dikkate alınarak icra edilmektedir.
2. Söz konusu faaliyetler esnasında meydana gelen kazalar incelendiğinde; kazaların
genellikle olumsuz arazi ve hava koşulları, çığ, sis, yıldırım düşmesi, oksijen miktarının
yetersizliği, bilgi eksikliği, malzeme yetersizliği, aşırı güven, dikkatsizlik, fiziksel yetersizlik,
kişisel sağlık sorunları, telaş ve panik, birlikte hareket etmeme, yabani hayvan saldırısı, yılan, akrep veya böcek sokması, kaya kopması ve düşmesi gibi nedenlerden meydana geldiği tespit edilmiştir.
3. Dağcılık faaliyetleri doğal koşullarda yapıldığından, faaliyetlere iştirak eden kişiler
değişken yapıdaki hava ve arazi koşullarından doğrudan etkilenmekte olup bu husus icra edilen faaliyetlerdeki risk oranını artırmaktadır. Bu sebeplerle, gerek dağcılık gerekse doğa yürüyüşü faaliyetleri prensibine göre hareket edilmesi gereken “Sıfır Hata Kuralı” spor türleri olarak bilinmektedir.
4. Dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşleri esnasında her
yıl onlarca mahsur kalma, düşme, kaybolma, yaralanma ve ölümle sonuçlanan birçok olay
meydana gelmekte, bütün uyarılara rağmen yüksek irtifalı dağlara birden fazla noktadan
ulaşım sağlanabildiğinden, ilgili kurumlardan izin alınmadan ve kolluğa bilgi vermeden dağlar ve yaylalar için belirlenen rotalara uyulmadan, sis, yetersiz eğitimli ve yeterli özel teknik malzeme bulunmayan kişilerin bilinçsizce yaptıkları gezi ve tırmanışlar nedeniyle olaylarda artış olabileceği müşahede edilmektedir.
5. İlimizde, dağcılık faaliyetleri sırasında kaza ve olayların en aza indirilmesi, meydana
gelen olaylarda müdahale süresinin azaltılarak can kayıplarının önlenmesi maksadıyla;
a. Dağcılık ve doğa yürüyüşü faaliyetleri icra eden şahıs, kurum ve kuruluşlar tarafından;
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğündeki uzman kişilerce hazırlanan dağ ve yayla
yol rotaları temin edilerek faaliyetler esnasında bu rotalara titizlikle riayet edilecek, sisli
havalarda faaliyet planlanmayacak ve yüksek irtifalı dağlara yanlış ve riskli rotalardan
çıkılmasına mani olunacaktır.
b. Faaliyetler esnasında katılımcılar tarafından; can güvenliği her zaman ön planda
tutulacak, olası acil durumlara ekip içinde ilk müdahale edebilecek kişi ve acil yardım
malzemesi muhakkak bulundurulacak, acil durumlarda ilgili kurumlarla muhabereyi
sağlayacak telsiz yada uydu telefonu, uydu bağlantılı personel yer belirleme cihazı temin
edilecek, yeterli eğitimi almayan kişiler ile özellikle küçük yaştaki çocukların dağ tırmanışları
ve dağ aşma yürüyüşlerine katılımı engellenecektir.
c. Katılımcıların; yürüyüş ve tırmanış esnasında kullanılacak yaşam malzemesi, kıyafet,
teknik malzeme ve ekipmanların eksiksiz, standartlara uygun, çalışır durumda, sağlam,
mevsime ve kullanım koşullarına uygun olacaktır.
ç. Dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşleri için faaliyetle
ilgili kurumundan gerekli izinler alındıktan sonra ilgili kolluğa (Jandarma veya Polis) bildirim
yapmadan kesinlikle faaliyet gerçekleştirilmeyecektir.
d. Faaliyetlere katılanlar meteorolojik uyarıları takip edecek, bu konudaki tüm uyarılar
dikkate alınacak ve gerektiğinde faaliyetlerini derhal sonlandıracak, olumsuz hava koşullarına göre gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlarca faaliyetin yapılması durdurulacaktır.
e. Dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşlerine ilişkin
Faaliyetler, alanına göre ilgili kurumlar tarafından denetlenecektir.
f. Yapılacak faaliyetler esnasında can ve mal güvenliğinin korunması her zaman ön
planda tutulacak, faaliyetler esnasında çevre, orman, göller, dereler ve dağların korunmasına azami dikkat gösterilecektir.
6. Bu kapsamda; yüksek irtifalı dağlara çeşitli faaliyetler için gelen yerli ve yabancı
dağcının can ve mal güvenliğinin sağlanması, faaliyetlerini rahat ve huzur içerisinde
geçirmeleri için alınan bu kararlara uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil
etmedikleri takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi “İl genel kurulu veya
idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye
istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına
muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir
tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci hükmü uyarınca cezalandırılır.” hükmü
uyarınca işlem yapılacak olup, bu hususta alınan kararlar Valiliğimiz web sitesinde
yayınlandığı tarihten itibaren uygulamaya geçilecektir.
7. İl genelinde dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşleri
esnasında yaşanan olayların en aza indirilebilmesi maksadıyla, Kaymakamlıklar, Belediyeler,
İlçe Jandarma Komutanlıkları, İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar
İl/İlçe Müdürlükleri, İl AFAD Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlükleri başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların
koordine içerisinde çalışmasını ve yukarıda belirtilen hususlara azami dikkat gösterilerek, tüm tedbir ve önlemlerin mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesini önemle rica olunur.

Önceki İçerikCuma Günü Yürürlüğe Girecek Olan Yeni Covid-19 Genelgesi Yayınlandı
Sonraki İçerikÖzçelik-İş Sendikası yeni hizmet binasında ilk eğitim semineri
Avatar photo
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.