Hak iş Hatay il başkanı ve Özçelik iş İskenderun şube başkanı Mehmet Güngör;Yeni Torba Yasasından Kaygı Duyuyoruz

Hak iş Hatay il başkanı ve Özçelik iş İskenderun şube başkanı Mehmet Güngör ;Torba yasa teklifinde bulunan belirli iş süreli ;Yani esnek çalışma modelinin Meclis gündeminde olmasından kaygı duyduğunu belirterek bu teklifin geri çekilmesinde ısrarcı olduklarını belirtti.

Güngör; Tüm işçi konfederasyonları ortak deklerasyon yayınlayarak kaygılarını dile getirmişlerdir.Bu birliktelik inşallah Türk işçi hareketinde bir dönem noktası olacaktır dedi.
Konfederasyonlar (TÜRK İŞ-HAK İŞ ve DİSK) birlikte aşağıdaki ortak açıklama yaparak hükümeti bir daha uyarmışlar ve bu hatadan dönmeleri konusunda görüşlerini deklare etmişlerdir.

BU DÜZENLEME SON DERECE SAKINCALI”

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in açıklaması şöyle:

“Kanun teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması söz konusudur. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz.

“BU DÜZENLEME ÇALIŞANLAR ARASINDA AYRIMCILIĞA NEDEN OLACAKTIR”

25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır.

“25 YAŞ ALTI İŞÇİLERİN UZUN VADE SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALKMAKTA”

Kanun teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasa’nın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz.

“YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI GİBİ CİDDİ HAK KAYBI YARATACAK”

Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırması amaçlanmıştır. Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz.”

“SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINA ZARAR VERECEK”

Teklifin geri çekilmesini isteyen sendikalar açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak, çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde uzun bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz

Hak iş Hatay il başkanı ve Özçelik iş İskenderun şube başkanı Mehmet Güngör;Yeni Torba Yasasından Kaygı Duyuyoruz

Önceki İçerikBelen Belediye Başkanı İbrahim Gül ;BİZ SEÇİLDİKTENSONRA KARŞILAŞTIĞIMIZ EN BÜYÜK SORUN
Sonraki İçerikAVM’lerde Pandemi Denetimi
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.