Hatay Valiliği Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirleri Açıkladı

Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu
02/06/2020 tarihli ve 2020/49 sayılı kurul kararımızda yayımlanmış, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu karara 02/07/2020 tarihli ve 2020/71 sayılı kararımızla Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı (G) bölümü eklenmiştir.
Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığının 10/10/2020 tarihli
ve 16718 sayılı emirleri gereğince; 2020/71 sayılı kararımızda yer alan 50 oda ve üzeri tüm
konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup, İl Hıfzıssıhha Kurulu Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 12.10.2020 Pazartesi günü Vali Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
KARARLAR:
1- 2020/71 sayılı kararımızla ekleme yapılan 2020/49 sayılı kurul kararımızın G) Güvenli
Turizm Sertifikası başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI
COVİD­19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi
mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen “Güvenli Turizm Sertifikası”nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınmasına, Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) “Güvenli Turizm Sertifikası” olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez.
Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen “Güvenli Turizm Sertifikası” koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almalarına,“Güvenli Turizm Sertifikası” alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgâh adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID­19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
ve/veya turizm belgesi iptali dâhil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesine, Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Oy birliği ile karar verildi.

Önceki İçerikHbb Ve Hatsu Personellerine Koronavirüs Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
Sonraki İçerikHATOK-DER Yönetiminden İTSO’ya Nezaket Ziyareti