Hatay İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu HES Kodu ve İzolasyon Koşullarını Açıkladı

Hatay İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. 27. Ve 72.inci maddelerine istinaden 11.09.2020 Cuma günü Vali Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak, aşağıdaki kararların
alınması zorunlu hale gelmiştir.
KARARLAR ;
1. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.)
tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında
müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır.
2. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da
yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı
anlaşılan yolcular araçlara binebileceklerdir.
3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde
Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma
yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır.
4. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın
bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması
hususları etkin şekilde denetlenecektir.
5. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan
firmalara Kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu
olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir.
6. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu
olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler 2020/89
sayılı kurul kararımız çerçevesinde Kaymakamlıklarca belirlenen yurt veya pansiyonlarda
zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır.

Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 nci maddesinde yer alan
“hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz’ı.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27.
Ve 72.inci maddelerine istinaden 11.09.2020 Cuma günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN
başkanlığında olağanüstü toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.
KARARLAR ;
1. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı
olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini
geçirmek/tamamlatmak üzere Valiliğimiz tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna ait
Antakya ve İskenderun’da 2’şer tane bay-bayan olmak üzere izolasyon yurtları
belirlenmiştir.
2. İlgili Bakanlıklarca Valiliğimize tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar
aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacaktır.
– Vali Yardımcısı Aydın TETİKOĞLU’nun genel koordinasyonunda, İlimiz için
Antakya ve İskenderun’da belirlenen Yurt veya pansiyonların yönetimi ilgili
Kaymakamlar tarafından sağlanacaktır.
– Kaymakamlar tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da
personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı
karşılanacaktır.
– Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik
ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacaktır.
– Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile
görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay
tarafından karşılanacaktır.
– Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin
sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini
koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere
uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli İl Sağlık Müdürlüğünce
görevlendirilecektir.
– Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
– 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri mülki
idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanacaktır.
3. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici
ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü
izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler;
– Kaymakamlıklarca kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara
yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır.
– Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli
Kaymakamlıklarca karşılanacaktır.
4. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını
terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden
kişiler haklarında; İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı,14.08.2020
tarihli ve 13180 sayılı, 20.08.2020 tarihli ve 13429 sayılı Genelgeleri çerçevesinde
gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç duyurusunda
bulunulacaktır. Ayrıca Kaymakamlıklarca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere
yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır.
Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınması,
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Oy birliği ile karar verildi.

Önceki İçerikYüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme
Sonraki İçerikArsuz, İskenderun, Antakya ve Payas Elektrik Kesintisi Olacak