Hatay İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Kararlarını Açıkladı

0
22
son dakika 1
son dakika 1

 HATAY İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI:

Hatay İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. 27. Ve 72.inci maddelerine istinaden 17.08.2020 Pazartesi günü Vali Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.
COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE UYGULAMA ESASLARI VE İZLENECEK
YOL HARİTASI;
1- Pozitif olduğu tespit edilip evde izolasyona tabi tutulmasına rağmen kısıtlamalara aykırı
şekilde evden dışarı çıkan kişilere sıklıkla rastlanıldığı, bu durumun toplum sağlığı açısından çok ciddi şekilde tehdit oluşturduğu ve hastalığın yayılımını hızlandırdığı görülmektedir.
Bu durumun önüne geçmek için;
1.1- İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, , Covid 19 tanılı ya da temaslısı
olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon
koşullarına uymalarının özellikle elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanması, yerinde kontrol çalışmalarına ağırlık verilmesi,
1.2- Sağlık Bakanlığının “Hayat Eve Sığar (HES)”,”Güvenli Alan” ve “Filyasyon ve
İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)” ile gerekli entegrasyonları sağlayacak merkezi yazılım İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca tamamlanma aşamasında olup,
Yazılımın tamamlanmasıyla birlikte uygulanmaya başlanacak İl Salgın Denetim Merkezinin
koordinasyonunun Vali Yardımcısı Aydın TETİKOĞLU, İlçe Salgın Merkezlerinin
koordinasyonunun kaymakamlarca sağlanması, Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “mahalle denetim ekiplerinin” oluşturularak; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personeli, okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman veya site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) kolluk personelinin de bu ekiplere katılımı ile görevlendirilmelerinin sağlanması,
1.3- Yapılan her türlü bilgilendirmeye rağmen izolasyon kurallarını ihlal eden kişilere idari
para cezasının yanı sıra TCK nın 195 inci maddesi uyarınca muhakkak adli işlem de tesis edilerek caydırıcılığın sağlanması, Gerekmektedir.
2-Vatandaşlarımızın toplu şekilde bir araya gelebildikleri düğün, taziye, toplu ulaşım,
sahiller, çok sayıda kişinin bir arada çalıştıkları yerler (OSB vb.) ile gereksiz mobilizasyonun
salgının yayılım hızına ciddi manada olumsuz etki edebileceği öngörülerek bu yerler ya da faaliyetler için etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir.
Bu durumun önüne geçilebilmesi amacıyla;
A-Taziyelere Yönelik;
A.1- Mezarlık müdürlükleri, sağlık birimleri veya din görevlileri vasıtasıyla vefat eden
kişilerin/yakınlarının bilgilerinin temin edilmesi, cenaze yakınlarının bu amaçla görevlendirilen
ekipler tarafından ziyaret edilerek Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirilmesinin sağlanması,
A.2- Taziyelerin telefonla yapılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık
verilmesi, bu amaçla taziye yapılacak yerlerde (cenaze yakınlarının evleri de dahil) yüz yüze taziye yapılmaması bunun yerine telefonla taziye bildirilmesi yönünde bilgilendirici afişlerin cenaze evlerine asılmasının sağlanması,
A.3- Cenaze namazı ve defin işlemlerine sınırlı sayıda yakınının katılımına izin verilmesi,
B- Düğünlere Yönelik;
B.1- Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23:00 de son bulması,
B.2- Düğün sürelerinin kısıtlanması, en kısa sürede tamamlanmasının sağlanması,
B.3- Mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve
mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesi,
C. Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik;
C.1- Organize sanayi bölgelerinde hastalığın yayılım hızının kontrol edilebilmesi için mola
saatlerinin ayrıştırılması, vardiya sistemlerinin yaygınlaştırılarak aynı anda çalışan kişi sayısının seyrekleştirilmesi, işçi servisi kapasitesi sınırlandırılmasının yeniden gündeme alınması,
C.2- Organize sanayi bölgelerinde görevli iş sağlığı uzmanları ve işyeri hekimleri üzerinden
etkin eğitim çalışmalarının yürütülmesi, Faydalı sonuçlar verdiği/vereceği değerlendirilmektedir.
3-Rehabilitasyon merkezi, bakım merkezleri, huzurevleri, cezaevleri gibi kurum ve
kuruluşlarda çalışanların buralarda kalan kişilere hastalığı bulaştırma riskini yönetebilmek adına buralarda görevli personelin vardiyasına başlamadan önce tetkik yapılmaktadır. Ancak hizmet sunulan kesimin riski göz önünde bulundurulduğunda tedbiren vardiyasına başlamasının üçüncü veya dördüncü gününde yeniden bir test yapılması gerekmektedir.
4-Salgınla mücadelede yerel medyanın etkisinden daha fazla yararlanılması, bu doğrultuda
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar ve uygulanan tedbirler noktasında
işletmecilerin ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik daha fazla yayına yer verilmesi sağlanmalıdır.
5-Daha kolay test yapabilmek için ya da başka sebeplerle ikamet ettiğişehirlerin dışında test yaptıran kişilerin pozitif çıkması halinde izolasyona tabi tutulacakları yer konusunun sorunlara yol açması nedeniyle ikamet ettiği yer dışında test yaptıracak kişilerden sonucun pozitif çıkması halinde testi yaptırdığı şehirde izolasyona tabi tutulmasını kabul ettiğine dair taahhütname alınması sağlanmalıdır.
6-Salgınla mücadele kapsamında hayatın her alanına dair (her türlü ticari işletme, toplu
ulaşım, toplu olarak bulunulabilecek alanlar vb.) Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından önerilen ve ilgili Bakanlıklarca uygulamaya alınan; uyulması gereken kurallara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin eğitim çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.
6.1- Gerek Sağlık Bakanlığınca yayımlanan rehberlerin gerekse İçişleri Bakanlığınca
geliştirilen denetleme formlarının işletmeciler ve müşteriler tarafından yeterince bilinmediği
görülmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için düğün salonu, kafe- restoran, toplu taşıma, berber, kuaför, yerel düğün sanatçıları gibi sektör temsilcileriyle bilgilendirme toplantılarının yapılarak eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi,
6.2- Site ve apartman yöneticilerinin Covid-19 tedbirleri konusunda eğitimlere tabi
tutularak ve sürece dahil edilmeleri,
6.3- İşyeri hekimi, işsağlığı ve güvenliği uzmanı, insan kaynakları yöneticileri gibi geniş etki
alanına sahip kişilere yönelik eğitim ve koordinasyon çalışmalarının yapılması, Gerekmektedir.
7- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde her seferinde ayrı
ayrı olmak üzere;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca 3.150,00TL idari para cezası
uygulanmasına
b) Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanununun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı
195. Maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede
eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanması kararı alınmıştır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 4 =