Hatay Valiliği Asker Uğurlaması ve Düğünlerde Uygulanacak Kurallar Yayınladı

0
25
son dakika
son dakika

A-ASKER UĞURLAMALARI HAKKINDA
1. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık
teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç
konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,
2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik
yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dâhil) katılmasına izin verilmesi,
bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade
edilmemesi,
3. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi
verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe
kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi
aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınması,
4. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin
ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesi, Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin
yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker
uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli
işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin
teslim olacağı) bildirilmesine,

B-DÜĞÜNLERDE UYGULANACAK TEDBİRLER
1. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda;
Köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet
düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç ve
en geç bitiş saatlerinin İlçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi ve Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması,
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli kararların
ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması
hususu karara bağlandı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × five =