Hatay Hıfzıssıhha Kurban Bayramı Tedbirlerini Açıkladı

0
25
kurban bayramı 3
kurban bayramı 3

Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” belirlenmiş.

Kaymakamlarımızca; 31.07.2020­ 03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrak
edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek
yoğunluk/kalabalıkların COVID­19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından
oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla aşağıdaki usul ve esasların
uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

A- KURBAN KESİM YERLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER
1. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim
yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları
kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,
2. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban
kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban
kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin
işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu
bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,
3..Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli
tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün
olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,
4. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü
Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020
tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde
bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri
Komisyonuna bildirilmesine,
5. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak
amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gidilmemesinin teşvik
edilmesine,
6. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için
görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,
7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama
işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban
parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak
parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,
8. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine
neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde
kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,
B-YARDIM TOPLAMA İLE İLGİLİ TEDBİRLER
1..Zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması ve Covid­19
salgınının bulaşıcılığının kontrol altında tutulması bakımından konut, işyeri veya arazilerin
dolaşılarak ayni ve nakdi yardım (örneğin ayni olarak mahsul edilmiş zirai ürün
toplanması vb.) istenilmesi yöntemlerinin sosyal izolasyona ve mesafe kuralına
aykırılık oluşturup oluşturmayacağı,
2..Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların
oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin
Covid­19 salgınının yayılma riskini artırıp artırmayacağı yönünden değerlendirilmesi, Öte
yandan, 2860 sayılı Kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu yararına
çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama
faaliyetlerinde de başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve
kurallara uyulmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlerin hayata geçirilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci ve Yardım Toplama Kanununun 9 uncu maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla
ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci ve Yardım Toplama Kanununun 29 maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu karara bağlandı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 3 =