Tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonu Genelgesi Yayınlandı

0
34
iskenderun konser 6
iskenderun konser 6

Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde kamu
düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün
(Covid- 19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla 2020/04 nolu Kurul Kararımız ile
“tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonu” gibi kültür-sanat tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu
için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.
ve 72. maddeleri uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29.06.2020 Pazartesi günü Vali
Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
KARARLAR ;
1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Covid19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken
Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının Genelgesinde
işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile 2020/04 nolu Kurul Kararımızla faaliyetleri
durdurulan “tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri”nin 1 Temmuz 2020
tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmesine,
2- Kaymakamlıklarımızca, tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri faaliyetlerini
yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72
nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınarak, faaliyete başlayacak olan tiyatro, sinema,
konser salonu ve gösteri merkezlerinin ayda en az iki kere denetlenmesinin sağlanması,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılması hususuna karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + nine =