Hatay İl Hıfzıssıhha’dan Yeni AVM Kararları Açıklaması

0
21
son dakika
son dakika

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI
GÜNDEM:
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve 5887 sayılı Genelgesi ve 2020/5 sayılı kurul kararları ile vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmişti.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve
8752 sayılı Genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Perşembe günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN
başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
KARARLAR:
Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel
meclislerinin, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından
belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte; aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi
kaydı ile Haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilebileceğine,
1. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Covıd-19 kapsamında
alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı
yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,
2..Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin
ölçülmesine, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,
3. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonunun sağlanmasına, özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlemin mutlaka yapılmasına,
4. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,
5. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına,
6. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmesine ve toplantılar esnasında maskenin çıkarılmamasına,
7.Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal
havalandırmasının sağlanmasına,
8. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.)
temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınmış olan kararlara ilişkin mahalli idarelerin
bilgilendirilmesinin sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine

AVM KARARLARI:
1.31.05.2020 tarih ve 47 sayılı Umumi Hıfzıssıhha sayılı Kurul kararı ile lokanta ve
restoranların faaliyetlerini 22.00’a kadar sürdürebilecekleri, ayrıca yeme/içme hizmeti veren
işletmelerin müşteri almamak kaydıyla saat 22.00’dan sonra paket servis hizmeti
verebilecekleri bildirilmişti. Ancak bazı işletmelerin faaliyet niteliği gereği gece boyunca
hizmetlerini sürdürmeleri gerektiğine ilişkin değerlendirmeler bulunmakta olup, lokanta ve
restoranların saat 22.00 itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini sonlandırmaları esas
olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet verecek
lokanta ve restoranların faaliyetlerini saat 24.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesine,
2.Alışveriş Merkezlerinin (AVM) 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak uymaları gereken usul ve esaslar, ilgili Bakanlıklarla koordineli şekilde belirlenmiş, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.05.2020 tarih ve 7809 sayılı Genelgesi gereği çıkartılan 2020/ 40 sayılı kurul kararları ile de ilimizde gerekli uygulamalar başlatılmıştı.
3.İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgesi ve 2020/40 sayılı kurul kararlarının Genel Esaslar
başlığının 6. maddesinde AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak
alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılacağı, 14. maddesinde
AVM’lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmeyeceği,
Mescitlerin ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacağı hususları
düzenlenmişti.
4.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İş
Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberi’nin “ AVM Giriş-Çıkış Kapıları ve Genel
Alanlara Yönelik Önlemler” başlığında yukarıda belirtilen hususların, İçişleri Bakanlığı İller
İdaresi Genel Müdürlüğünün Bila tarih ve Bila sayılı genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki şekilde revize edilmesine;
a- Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmasına, Mescitlerin
Covıd-19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre, Oto Kuaförü ve Oto
Yıkamaların kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmasına,
b- Valelerin eldiven kullanmamasına, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini alkol bazlı el antiseptiği ile temizlemelerine, valelerin araçlara maskesiz
binmemesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınmış olan kararlara ait uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,karar verildi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − six =