Yeni Hatay İl İl Hıfzısıhha Kurul Kararları Açıklandı

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
23.03.2020 tarih ve 06 nolu Kurul Kararımız ile “İlimizdeki tüm şehir içi ve şehirler arası
tolu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecekler, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı”, 27.03.2020 tarih ve 12 nolu Kurul Kararımız ile “personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi olmaları,” ayrıca
29.05.2020 tarih ve 45 nolu Kurul Kararımız ile “Toplu taşıma araçlarında yolcu oturma
kapasitesinin azami yüzde ellisi kadar yolcu alınmasına, ayakta seyahat eden yolcu sayısının oturan yolcu sayısının yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına, araçta bulunan iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına ve araç içerisinde gerekli işaretlemeler ve etiketlemelerin yapılmasına”, yönünde karar alınmıştı.
Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler,
Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili alınması gereken
önlemler” , ve “ Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”, ile
“Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili
Alınması Gereken Önlemler” adıyla şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin
rehberler yayınlanmıştır.
Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda , İl İdaresi
Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.06.2020 Pazartesi günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN
başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Bu kapsamda;

a) 23.03.2020 tarih ve 06 nolu Kurul Kararımız , 27.03.2020 tarih ve 12 nolu Kurul
Kararımız ve 29.05.2020 tarih ve 45 nolu Kurul Kararımız ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki kararlarımızın yürürlükten kaldırılmasına, 1/2
b) Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanarak gönderilen rehberler doğrultusunda
gerçekleştirilmesine,
c) Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan Kent İçi Ulaşım Araçları
(Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması
Gereken Önlemlerin “ 14.2 Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler ” başlıklı kısmının 4
üncü fıkrasındaki “Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır.
Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz
olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında madde
metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal
mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin olarak
Toplu taşıma araçlarında:
 18 M ve 12 M otobüslerinde, karşılıklı dörtlü koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek
şekilde çapraz oturulmasına,
Arka arkaya olan koltuklarda koltuk sayısı kadar yolcu olmasına,
 Ayakta yolcu taşıma izni ve zorunluluğu olan araçlarda, araç ruhsatındaki ayakta
yolcu kapasitesinin %50’si kadar yolcu olmasına,
Personel servis araçlarında:

• Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan Personel Servis Araçlarıyla İlgili
Alınması Gereken Önlemlere uygun olarak koltuk sayısı kadar yolcu olmasına,:

• Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan Karayolu Taşımacılığı,
Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemlere
uygun olarak taşımacılık yapılmasına,
d) İlimizdeki Antakya, İskenderun otogarları hariç tüm ilçe garajlarının şehirlerarası
seyahate kapatılmasına” ait Kurulumuzun 28.03.2020 tarihli 2020/14-5 maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasında herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün 27.04.2020 tarihli Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi
çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 22, 26, ve 27 maddelerine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulu 02.06.2020 Salı günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak
aşağıdaki kararları almıştır.
GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinden başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2020 tarihli
Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi doğrultusunda Hatay Havalimanında gereken tedbirlerin kararlaştırılması.
KARAR:
Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 27.04.2020
tarihinde yayımlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi ile; sivil hava
ulaşımına açık havaalanlarında COVID-19 esnasında havacılık faaliyetleri kaynaklı yayılımı
önlemek üzere alınması gereken tedbirler ile bu süreçte işletilmekte olan havaalanlarında
alınacak tedbirlerle ilgili usul ve esaslar bildirilmiştir.
Söz konusu genelge ile bildirilen usul ve esaslar ışığında Kurulumuzca yapılan görüşme
sonucunda;
1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 27.04.2020
tarihinde web.shgm.gov.tr internet adresinde yayımlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve
Sertifikasyon Genelgesi çerçevesinde COVID-19 esnasında havacılık faaliyetleri kaynaklı
yayılımı önlemek üzere alınması gereken tedbirlerin Hatay Havalimannda uygulanmasına,
2. Havalimanlarına ait ana nizamiye girişlerinden itibaren yerleşkeler içerisindeki tüm tesisler ve terminal binalarında insanlar arasında en az 1 metre boşluk olacak şekilde sosyal mesafenin korunmasına,
3. Havalimanlarında görevli personelin, sektör kuruluşlarında görevli diğer kişilerin ve
havalimanını kullanacak yolcuların, sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirler ve kişisel
koruyucu donanımları kullanmalarına, havalimanı ana nizamiye ve lojman nizamiye girişleri,
terminal girişleri ile diğer güvenlik tahditli alan girişleri öncesinde tüm yolcuların ve yolcular
dışındaki kişilerin maske takması için kontrollerin yapılmasına, uymayan kişilerin havalimanı
tesislerine ve uçağa kabul edilmemesine,
4. Havalimanlarının yolcu servis araçlarında seyreltilmiş oturma düzeni ile sosyal mesafenin
uygulanması (en az 1 metre) esasına uygun şekilde yolcu taşınmasına, araçlarda el
dezenfektanının her gün dolu olarak bulundurulmasına, servis araçlarında insanların sık temas ettiği yüzeylerin operasyonel sıklığa bağlı olarak dezenfekte edilmesine, yolculuk sırasında şoför ve yolcuların maske takmasının zorunlu olduğuna, araçlarda temizlik/dezenfektasyon kayıtlarının tutulmasının sağlanmasına,
5. Havalimanlarına yolcu bırakmak veya havalimanlarından yolcu almak için en az bir yolcuya eşlik eden kişilerin terminal binalarının önündeki kara tarafı alanlarına giriş yapabilmelerine,
6. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçisi haricinde, yolcu olmayanların
(karşılayıcı/uğurlayıcı) terminal binalarına girişlerine izin verilmemesine (bilet satış, bakım
onarım vb. amaçlarla gelen kişiler hariç),
7. Biletini terminal içindeki havayolu bilet satış ofisinden satın almayı amaçlayan kişilerin,
diğer satın alma seçeneklerini kullanarak biletlerini alamamalarının geçerli nedenlerini
belirtmeleri halinde terminale erişimine izin verilebileceğine,
8. Tarifesiz (charter) uçuşlar ile seyahat edecek olan yolcular için ilgili seyahat acentesi ve/veya tur operatörü tarafından düzenlenen yolcu listelerinde bulunanlar ile bu yolcuların taşınması ve yönlendirilmesinde görevli kişilere giriş izni verilebileceğine,
9. Uçuşlarda kabin bagajı kabul edilmemesine, kabul edilecek eşyaların dizüstü bilgisayar, el
çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları ile sınırlı olmasına; diğer her türlü eşyanın check-in
işlemi sırasında bagaja verilmesine,
10. Yüksek alkol derecesi nedeniyle hava aracı kabininde taşınmasına izin verilmeyen l00
mililitre ve denginden daha az kapasitedeki kaplarda taşınan, kolonya, dezenfektan ve temizlik jeli gibi ürünlerin, yalnızca yolcu başına l tane olmak üzere, alkol derecesine bakılmaksızın diğer mer’i mevzuat kapsamındaki kısıtlamalara uyularak kabul edilmesine,
11. Havalimanlarının girişinde veya terminal girişleri ile diğer güvenlik tahditli alan girişleri
öncesinde herkesin (çalışanlar dahil) termal kamera ve/veya temassız ateş ölçer ile vücut
sıcaklık ölçümünün yapılmasına; ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olanların tıbbi maske
takılarak havalimanı sağlık birimine yönlendirilmesine ve sürecin Sağlık Bakanlığı COVID-19
Rehberine göre yönetilmesine,
12. Sağlık Bakanlığınca havayolu seyahatine uygun olmadığı belirlenen ve Havayollarına
bilişim sistemleri üzerinden bildirilen yolcuların taşınmayacağına,
13. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerince koordineli bir şekilde Hatay Havalimanı Emniyet Şube
Müdürlükleri, Hatay Havalimanı Eğitim Araştırma ve Denetleme Birimleri, Hatay Havalimanı
işletmecisi DHMİ, Hatay Havalimanı müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü İskenderun Havalimanları Sağlık Denetleme Merkezleri tarafından yapılmasına,
14. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası
uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma
başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki
aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan
kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara
bildirilmesine,

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak virüsün
yayılım hı zı ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur.

Gelinen noktada 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında
toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilerek 15 ilimizde giriş çıkış kısıtlaması uygulamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususları değerlendirilmiş olup,
Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda , İl İdaresi
Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü Vali Rahmi DOĞAN
başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
KARARLAR :
1-28.03.2020 tarih ve 13 nolu Kurul Kararımızda sağlık kontrol noktaları
oluşturularak İlimize giriş-çıkışlarda yolcuların ve personelin sağlık kontrolleri
yapılarak seyahat etmeleri, yapılan kontrolde sağlık sorunları olanların seyahatine
izin verilmemesi hakkında karar alınmıştı. Bu kontrol noktalarının süresinin
15.06.2020 taihine kadar uzatılmasına,
2. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik sokağa çıkma kısıtlamaları
halihazırda devam etmektedir. Bununla birlikte 18 yaş altı vatandaşlarımızın tek
başlarına yapacakları seyahat/seyahatlere yönelik kısıtlamalar da devam etmektedir.
Bu kapsamda seyahat izin kurullarında yapılacak başvuruları cevaplamak üzere
yeteri kadar personelin görevlendirilmesine,.
3. Ayrıca şehir giriş/çıkış kısıtlamaları ve toplu taşımadaki seyahat izinlerinin
kaldırılması nedeniyle il/ilçe girişlerinde oluşturulan kontrol noktaları uygulamasının
sonlandırılmaması, ancak Kontrol noktalarında uygulamanın esnetilmesi, il/ilçe girişlerinde
yoğunluğa sebebiyet verilmemesi, ayrıca bu noktalardaki faaliyetlerin, kontrol sıklığı ve
niteliğinin; illerdeki vaka sayıları, komşu illerdeki vaka sayıları ve bu illerin/ilçelerin vaka
yoğunluğu olan Büyükşehirlerle (İstanbul, Ankara, izmir, Bursa, Kocaeli vb.) ilişkisi vb.
hususların göz önünde bulundurulmasına,

Kaymakamlarca yukarıda belirtilen hususlara ilişkin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların
ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete
neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.

 

Önceki İçerikİsmet İnönü mahallesinde 10 bin ton asfalt çalışması
Sonraki İçerikMHP Hataya Milletvekili Lütfi KAŞIKÇI Narenciye Üreticilerinin Sorunları Hakkında Açıklama Yaptı
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.