Hatay Hıfzısıhha Kurul Kararları açıklandı

0
24
valilik
valilik

Korona Virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

23.03.2020 tarih ve 06 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında alınan, ilimizde 65 yaş ve
üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının
kısıtlanmasına, 21.03.2020 tarih ve 05 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile ilimizdeki berber,
kuaför ve güzellik salonları faaliyetleri geçici olarak durdurulmasına, ayrıca 03.04.2020 tarih ve 20 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında alınan ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06/05/2020 tarihli ve 7647 ve 7648
sayılı Genelgeleri, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27
ve 72. maddeleri uyarınca, İl Hıfzıssıhha Kurulu 07.05.2020 Perşembe günü Vali Rahmi
DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

A- 65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLAR/KİŞİLERİN
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İSTİSNASI

1- İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan
vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-
15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet
etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
2- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba
günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri
arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,
3- Özellikle 10.05.2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı
ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan
vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı
kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılması,
4- Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat
aralığı dışında ilgi (a), (b) Genelgeler kapsamında 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik
hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması,

B- BERBER/GÜZELLİK SALONU/KUAFÖRLERİN AÇILMASI

Korona Virüs salgınının etkileri göz önünde bulundurularak berber, güzellik
salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin belirlenen kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020
tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmış olup;
1- Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
2- Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.
3- Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak
bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.
4- Randevularda kayma yada hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak
işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.
5- Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava
şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.
6- İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem
süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi
çıkarabileceklerdir.
7- Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas
edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında
bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.
8- Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği
şekilde ellerini dezenfekte edecekler yada her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven
kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye
gösterilecektir.
9- Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet
sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu
işlem her müşteri için tekrarlanacaktır.
10- Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi
malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması
(kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler
gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride
kullanılmayacaktır. isterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında
getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.
11- Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine
verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.
12- Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj
hizmetleri geçicisüreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.
13- Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan
araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı,
(anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.
14- Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici sürekliğine izin
verilmeyecektir.
Ayrıca anılan iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanların 03.04.2020 tarihli İl
Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan
vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma kısıtlanmasından 06.04.2020 tarih ve 21 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı kapsamında muaf olduklarından işyerleri ile illiyetlerini gösteren
belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılması,
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282
nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda,
Oy birliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + twelve =