İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Düzenlenen meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Tosyalı ,”İskenderun’da halkımız ve esnaflarımız ile sürekli iç içeyiz. Halkımızın sorunlarını dinliyor, sorunlara çözüm buluyoruz. Bu çerçeve İskenderun’da yaşanmakta olan trafik sorunu noktasında HBB Başkanı ile durumu görüştük. Kent trafik akışının eski durumuna dönüşmesi için girişimlerde bulunduk. Bu konu da 12 Aralık 2019 tarihindeki UKOME toplantısında konuyu gündeme getireceğiz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Halkımızın sorunlarını çözmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde Şekere ve Sakarya bölgesinde otoban girişi ve çıkış çevre yolu bağlantı yolları çalışmalarımızı sürdürüyoruz ” şeklinde konuştu.

Gündemin,

1- İskenderun Kent Konseyinin oluşturulması aşamasında ön çalışmalar yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir çalışma grubu oluşturulması ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
2- % 100 hissesi Belediyemize ait olan İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sermaye yapısının güçlendirilebilmesi için Belediyemiz bünyesinde bulunan Sosyal Tesisler, Spor Kompleksleri, Otoparklar v.b. gibi tüm gayrimenkullerimizin sosyal Belediyecilik anlayışı ile etkin işletilebilmesi amacıyla şirketin ana sermeyesine ayni sermaye kapsamında eklenebilmesi ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ ya yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi,oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Muhtesatları Belediyemize ait olan İdaremizce işletilen veya kiraya verilen taşınmazların menkulleriyle birlikte gerek duyulan kısımlarının İta amirince genel bütçe kapsamında belirtilen İdarelere, Özel ve Kamu Hukuku Tüzel kişilerine dahili olduğu kanun hükümlerinin izin verdiği ölçüde belirtilen izinler alınarak Hizmet Projeleri üretmek maksadıyla Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya sözleşme yapmak, protokol imzalamak üzere yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.
4- Mülkiyeti Belediyemize ait Frenkçiftliği Mıntıkası 3584 nolu parsel 16.678,81 m² yüzölçümüne sahip olup, parselin üzerindeki yapı muhtesatları ile birlikte belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile en az 1 yıl ön izin verilmesi ve gerekli izinlerin alınması şartı ile yüzme havuzu, aqua park (spor ve oyun alanları) yapmak amacı ile 19 yıl süre ile sınırlı ayni hak (ittifak hakkı) tahsis edilebilmesi (kurulması) yönünde Meclis kararının alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi,oy çokluğu ile kabul edildi.
5- Sarıseki Mahallesinde bulunan İdaremizce Orman Bölge Müdürlüğünden C tipi piknik ve mesire yeri olarak kiralanması yapılan yerin mesire yeri vaziyet planına uygun olarak 7 yıl süre ile kiraya verilebilmesi yönünde Meclis kararının alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.

6- İptal edilen İskenderun Kent Merkezi ve yakın çevresi İmar Planının Nazım İmar Planı doğrultusunda yeniden düzenlenerek yaklaşık 3.250 hektar alanda, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,imar komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
7- Belediyemiz sınırlarında bulunan Orhangazi – Bekbele – Bitişik Mahallesi sınırlarının sınır haritasına göre sınır haritasının onaylanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
8- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluk ile Kuruluş Esaslarını, Çalışma Yöntem ve İlkelerini kapsayan yönetmeliğin meclisce görüşülmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
9- Belediyemiz adına başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bu konular ile ilgili diğer özel kişi ve kuruluşlarla görüşmeye, her türlü araştırma, geliştirme ve danışmalık hizmeti almaya, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi hazırlatmaya, bu ve benzeri projeler için mal ve hizmet alımları sözleşmelerini imzalaması maksadıyla Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

İskenderun’da Trafik Akışı Değişiyor mu? İskenderun’da Trafik Akışı Değişiyor mu?

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 17 =