İTSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında bölge ekonomisine değer katan projeler ele alındı.
İTSO Meclis Başkanı Okan Belli Başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında konuşan İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Ülke ve böle ekonomisindeki son gelişmeleri verilerle açıklayarak, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizden 2018 yılında yaklaşık 167.9 milyar dolar ihracat yapılmış olup, aynı dönemde Hatay’dan 2.84 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Ülkemiz tarafından yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 1.7’si Hataylı firmalarca gerçekleştirilmiştir. Yine 2018 yılında ülkemizde yaklaşık 223 milyar dolar ithalat yapılmış olup, bu süre zarfında Hatay’ın ithalat tutarı yaklaşık 4.07 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemize yapılan ithalatın yaklaşık yüzde 1.83’lük bölümü Hatay’daki firmalar tarafından yapılmıştır. Hatay 2018 yılında 2.84 milyar dolar tutarındaki ihracat ile ülke genelinde en fazla ihracat yapan 9. İl olurken, 4.7 milyar dolarlık ithalat ile Türkiye genelinde en fazla ithalat yapan 7. İl olmuştur” dedi.
İTSO Başkanı Yılmaz, Ülke genelinde başlatılan enflasyonla mücadele konularına da değinerek; “İstihdam teşviki KOBİ Destek Nefes Kredisi ve diğer tüm devlet teşvikleri iş dünyası açısından Can suyu olmaktadır. Ancak alınan bu önlemler ve verilen devlet teşvikler sorunlarımızı yalnızca kısa vadeli olarak çözmekte, kalıcı bir çözüm sunmamaktadır. Dolardaki dalgalanmalar faizlerin düşmemesi ve enflasyonun istenen düzeyde olmayışı ekonomimizde kararlı bir değişim ihtiyacını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ülkemizde Yapısal reformların zaman kaybetmeden hayata geçirilmesinin yanı sıra Avrupa Birliği ile olan bağlarımızın güçlenmesinin ülkemizin geleceği açısından önemli olacağına inanıyoruz” dedi.
İTSO Mayıs ayı meclisinde 2.Meslek komite Başkanı ve Meclis üyesi Levent Kılıççıoğlu söz alarak, Mermer Maden ve hazır beton sektörlerinde yaşanan sorunları anlattı ve çözümü noktasında görüşlerini ifade ederek, sorunların çözümü noktasında çalışma yapılması talebinde bulundu.
İTSO Mayıs ayı Meclis toplantısında 3.Meslek Komite Başkanı ve Meclis üyesi Abid Erol da söz alarak görüş ve temennilerde bulundu.
İTSO Yönetim kurulu üyesi Müfit Tennioğlu’da, İTSO tarafından hazırlanan 2019-2022 Stratejik planı hakkında Meclis üyelerine bilgiler verdi.
Sine vizyon destekli olarak Meclis üyelerine detaylı bilgiler veren İTSO yönetim kurulu üyesi Müfit Tennioğlu, “Stratejik Plan odamızın vizyonunu misyonunu geliştirmek için hazırlanmaktadır. 4 yılda ne yapacağız, nasıl gelişeceğimizi kendimizi nasıl geliştireceğimizin planlamasını yaptık. ” dedi.
Yapılan konuşmalar, görüş ve önerilerin ardından İTSO tarafından hazırlanan 2019-2022 Stratejik plan ve diğer maddeler de oy birliğiyle kabul edildi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here