İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle 2019-2022 Stratejik plan çalışması İTSO da yapıldı.
TOBB Akademi sistemi Eğitmen ve Danışmanlarından Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi Mehmet Besleme, İTSO Genel sekreteri Figen Gül Dönmez ve Akreditasyon sorumlusu Güldane Erkol, Stratejik plan çalışmasında yer aldılar.
İTSO’da gerçekleştirilen Stratejik plan çalışmaları, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı TR63-18-TD-0037 kapsamında hazırlanmıştır.
Stratejik planının hazırlanmasında, TOBB Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu esas alınmıştır. Stratejik Planın oluşturulması aşamasında MB Akademi Eğitim ve Danışmanlık firması danışmanları ile işbirliği yapılmıştır.
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası stratejik plan hazırlama çalışmaları sırasında aşağıdaki kaynaklar girdi olarak kullanılmıştır.
Kimya Yüksek Mühendisi Baş Denetçi ve Eğitmen Mehmet Besleme,
TOBB Çalışmaları
TOBB Akreditasyon Kurulu Yayınları
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Çalışmaları
İskenderun Valiliği Analiz ve Raporları
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Kalite El Kitabı
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası İç Yönergesi
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Yönetim Kurulu ve Personeli
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Paydaşları
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda uygulanan stratejik planlama çalışmasının aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir:
Stratejik Planlama eğitimi,
Stratejik Planda kullanılacak dokümanların oluşturulması,
İç ve dış paydaşların belirlenmesi, görüş ve önerilerin alınması,
Oda GZFT (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler) analizinin yapılması,
Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
Kurumsal Performans Sisteminin oluşturulması,
Stratejik Planlama sürecinin ilk aşamasında; İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejik planlama ekibine “Stratejik Planlamada Temel Kavramlar” eğitimi, ikinci aşamasında; Odada çalışan tüm personele “Stratejik Planlama Süreçlerine yönelik farkındalık eğitimi verilmiştir. Üçüncü aşamada, tüm Oda personeline, organ üyelerine Stratejik Planlama Eğitimi” verilmiştir ve son aşamasında ise diğer üyelerine “Üye Memnuniyet Anketi” yaparak elde ettiği sonuçları stratejik amaçlarla doğrulayarak plana aktarmıştır.
Stratejik Planın en önemli unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanması için, organ üyeleri ve yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve çalışanların katılımı ile “GZFT Analizi” gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılara Odanın güçlü ve zayıf yanları, daha sonra ise gelecekte Odamızın önündeki fırsat ve tehditlerin neler olabileceği sorulmuştur. Katılımcıların cevapları beyin fırtınası yöntemiyle tespit edilmiştir. Alınan cevapların önem sıralaması kapalı bir şekilde tüm katılımcılar tarafından yapılmış ve açıklanan sonuçlar katılımcılar tarafından tartışılarak ortak önem derecesi sıralaması yapılmıştır.
Bununla birlikte Oda dışındaki paydaşların Odayı nasıl gördüğü ve Odadan neler beklediğinin belirlenmesi ve stratejiler oluşturulurken bu görüşlerden faydalanılması için “Dış Paydaş Görüşleri” tespit edilmiştir. Aynı şekilde hem dış paydaşlara hem de iç paydaşlara da revize edilen “İç Paydaş Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek Stratejik Plana dâhil edilmiştir.
Stratejik amaçların belirlenmesi amacıyla, başta Odamız Başkanı olmak üzere Stratejik Planlama Ekibi yoğun toplantılar gerçekleştirmiştir. Başkanımızın öncülüğünde yönetim kurulu üyelerimiz yaptıkları “ortak akıl” toplantılar ile stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiştir.
Son bölümde ise, oluşturulan Stratejik Amaçlara yönelik performans göstergeleri oluşturulmuştur. Performans göstergelerin oluşturulmasında ölçme ve değerlendirme kolaylığına özellikle dikkat edilmiştir. Bunun yanında amaçların gerçekleştirilme süreci ile ilgili tarihsel süreçlerde ele alınmıştır. Oda Başkanımız, Genel Sekreterlik ve ilgili birimlerin katılımıyla amaçların gerçekleştirilmesine ilişkin tarihler belirlenmiştir.

İTSO’da Stratejik Plan çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi İTSO’da Stratejik Plan çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi İTSO’da Stratejik Plan çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi İTSO’da Stratejik Plan çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 15 =