Hatay Valiliğinden Sınırda Tarım Konulu Genelge Duyurusu

Suriye’de yaşanan iç karışıklık ve otorite boşluğu nedeniyle hatay sınır güvenliğinin sağlanması noktasında alınan tedbirlerden etkilenen, 1. ve 2. Derece Kara Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgesi içerisinde tarım arazisi bulunan çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini aşağıdaki usul ve esaslara göre yapmaları uygun görülmüştür.

1) İlgi (b) Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesi uyarınca, 1. ve 2. Derece Kara Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri içerisinde kalan tarım arazilerinde sınırın 200 metre içerisine kadar pamuk, buğday, arpa, yulaf, çavdar, havuç, patates, domates, biber, yerfıstığı, nohut, mercimek, soya, lahana, marul, brokoli, maydanoz, nane, çilek ve benzeri kısa boylu ürünler haricinde boyu 1 metreyi aşan mısır ve ayçiçeği gibi sınır emniyetini (gözetleme) zafiyete uğratan bitkilerin ekiminin yapılmasına izin verilmeyecektir.

2) Arazi sahiplerine tarımsal faaliyette bulunmaları için arazilerine girişlerine, gün doğumundan gün batımına kadar Kaymakamlıklarca izin verilecek; ayrıca arazi sahipleri arazilere girişleri için kimliklendirilecek, bunun için hazırlanan matbu dilekçe ile Kaymakamlığa müracaat edecektir. İntikali yapılmamış/yapılamayan veya mülkiyeti Suriye uyruklu kişilere ait arazilerin varisleri/zilliyetleri, varis olduklarını nüfus kayıt örneğiyle ispatlayabilmesi durumunda veya muhtarların kişinin orada fiilen tarım yaptığına dair yazı vermesi koşuluyla giriş-çıkış yapacaktır. Kaymakamlıklara verilen müracaatlar sınır birlikleri ve kolluk kuvvetleriyle paylaşılacaktır.

3) 1. ve 2. Derece Kara Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri içerisinde kalan tarım arazilerinde yabancı uyruklu şahısların çalıştırılmasına izin verilmeyecektir.

4) Tarımsal faaliyette bulunmak için izin verilenlerden, kaçakçılık faaliyetine yardım yataklık yaptığı veya güvenlik tedbirlerine riayet etmediği tespit edilenlerin izinleri iptal edilecektir.

5) l. ve 2. Derece Kara Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgesinde kalan tarım arazilerinde tarımsal faaliyetle bulunmak isteyen arazi sahiplerine giriş-çıkış izinleri yıllık olarak verilecektir.

6) Tarımsal faaliyette bulunulan arazide motorlu, motorsuz taşıma araçları hiçbir surette bırakılmayacak, sınır fiziki güvenlik sistemlerine (devriye ve hat yolları, aydınlatma tesisleri, kamera ve benzeri) zarar verilmeyecektir.

7) Mart-Nisan aylarında sisli ve yağışlı olmayan günlerde, 08.00-17.00 saatleri arasında, 1. ve 2. Derece Kara Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgesinde; Türk vatandaşı ve sabıka kaydı olmayan çobanların, hayvanlarını otlatmasına izin verilecektir.
Ancak, hayvan otlatması yapan çobanlar ile 1. ve 2. Derece Kara Askeri Yasak Bölgenin yakınında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan halkın hayvanlarını başıboş bırakmaları yasaktır.

8) 1. ve 2. Derece Kara Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölge içerisinde savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması yasaktır.

9) Kaymakamlıklarca, iş bu Genelgenin 1, 3, 4, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde yer alan yasaklar, tarım arazilerinde faaliyet gösterecek tüm çiftçilere tebliğ edilecektir.

Yukarıda belirtilen usul ve esaslara uymayanlar hakkında adli işlemler saklı kalmak kaydıyla; Hatay Valiliği İmza Yetkileri Yönergesinin 11 inci maddesinin (m) fıkrası uyarınca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır.

2015/6 sayılı ilgi (c) Valilik Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here