“Teknoloji Işığında Avrupa’ya Adım Adım “ Erasmus +Projesi

Teknoloji Işığında Avrupa’ya Adım Adım Erasmus+ Ka101 Okul Eğitimi Projesi Kabul Edildi
Konacık İlkokulu,Uluçınar Ortaokulu,Hüyük Ortaokulu,Hacıahmetli Ortaokulu,Üçgüllük Ortaokulu,Yukarıkepirce Ortaokulunun dahil olduğu Arsuz İlçe Milli eğitim Müdürlüğü adına Arsuz Kaymakamlığı/ İlçe Milli Eğitim Proje Ofisi tarafından hazırlanan ‘’ Teknoloji Işığında Avrupa’ya Adım Adım ‘’ isimli Erasmus+ KA101 Okul Eğitimi Konsorsiyum projesi, Dışişleri Bakanlığına bağlı Ulusal ajans tarafından hibelendirilmeye hak kazandı.
‘’Teknoloji Işığında Avrupa’ya Adım Adım’’isimli projede; eğitimde kaliteyi arttırmak, daha interaktif ve eğlenceli bir eğitim ortamı oluşturmak hedeflenmektedir. Bu amaçla, konsorsiyum ortağı okulların öğretmen ve idarecileri birbiriyle bağlantılı iki farklı kursa katılım gösterecektir. 1.si Prag’da düzenlenen ve 18 personelin katılacağı; teknolojik araçların, web2.0 araçlarının, e-öğrenmenin hem sanal ortamda hem de geleneksel sınıflarda uygulanışını gösteren 5 günlük “Eğitimde BİT Kullanımı Kursu” dur. 2. si ise Londra’da düzenlenen proje tabanlı öğrenmeyi, projeler tasarlamayı, proje yazımında yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek için bir araç olarak BİT i kullanmayı, çok kültürlü sınıflara hitap edebilmeyi, öğrenme materyallerini farklı sınıfların ihtiyaçlarına göre uyarlamayı içeren 5 günlük “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kursu”dur.

“Teknoloji Işığında Avrupa’ya Adım Adim”isimli ka101 konsorsiyum projesi kapsamında ortak 6 okulumuzun proje katılımcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı Kasım ayı içerisinde yapıldı.Proje Koordinatörleri Nilgün SAVAŞ ve Kubra YILDIZ tarafından organize edilen toplantida; Erasmus+, e-twinning, web 2.0 konuları hakkında bilgiler verilerek, proje konusu, amaci, hedefleri ve proje faaliyetleri ile ilgili sunumlar yapıldı ve Proje Koordinatörleri tarafından hazırlanan Web 2 .0 Kahoot uygulaması ile toplantı öğretici ve eğlenceli şekilde son buldu.

12 ay boyunca devam edecek olan proje faaliyetleri süresince her ay teknolojinin ışığında eğitim öğretim faaliyetleri yapmaya özen gösteren Proje Ekibi Aralık ayı içerisinde katılımcılara web 2 farkındalık kursu ve kısa süreli dil desteği kursu vererek Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Prag (Çekya) kurs hareketliliğine ön hazırlık yapmış oldu.Verilen eğitimlerde Web 2.0 araçları nedir, web 2.0 araçları eğitimde nasıl kullanılır, web 2.0 araçları günümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin neresindedir sorularına yanıt bulan 18 öğretmen ve idareci heyacan dolu bu süreç içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.
Arsuz için bir ilk olan Erasmus+ Ka101 konsorsiyum projemizin ilçemizdeki tüm okullara örnek teşkil etmesini ve gelişen teknoloji ile birlikte eğitimdeki kaliteyi arttırmasını umut ediyoruz.

“Teknoloji Işığında Avrupa’ya Adım Adım “ Erasmus +Projesi “Teknoloji Işığında Avrupa’ya Adım Adım “ Erasmus +Projesi

Önceki İçerikisteC-H2 ile hedef: “Dünya Şampiyonluğu!”
Sonraki İçerikNamık Kemal İlköğretim Okulunda Yerli Malı haftası