Kurulduğu günden bu yana bölgede bir Ar-Ge ekosistemi oluşturmaya çalışan ve bölge sanayicilerine Ar-Ge ve İnovasyon odaklı proje ve eğitim danışmanlığı yapan İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO); Üniversite-Sanayi İşbirliği projelerinin yanı sıra, kurumsal eğitim çalışmalarıyla da şirketlerin kurumsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda; İSTE-TTO ve Şampiyon Filtre işbirliği ile gerçekleştirilen mevcut proje ve eğitim faaliyetlerine ek olarak, özellikle Ar-Ge Merkezi araştırmacılarına yönelik detaylı eğitim ve proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı ve başlangıç olarak Şampiyon Filtre’nin kurumsal Ar-Ge altyapısını güçlendirmek üzere; “Ar-Ge Merkezi Araştırmacılarına Yönelik Sınai Mülkiyet Temel Eğitimi” gerçekleştirildi. İSTE-TTO Koordinatörü Seçkin Dilek tarafından verilen eğitimde; sınai mülkiyetin firmalar için önemi, yapılacak yeni bir buluşun nasıl patentlenebileceği, patent ön araştırması, patent ve faydalı model başvuru süreçleri, marka ve markalaşma süreçleri, tasarım süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Akademisyenler, öğrenciler ve sektöre yönelik sınai mülkiyet konusunda danışmanlık hizmeti vermekte olan İSTE-TTO’nun, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Merkezi olarak da faaliyet gösterdiğini belirten Seçkin Dilek; “Bilgi odaklı ekonomik değişim ve gelişmeler çerçevesinde şirketlerin maddi varlıklarının yanı sıra, sınai ve fikri mülkiyete dayalı gayri maddi varlıkların da ön plan çıktığı dikkat çekmektedir. Bu değişime ayak uydurabilmek ve bilgi odaklı büyüme sağlayabilmek amacıyla, şirketlerde çalışan araştırmacıların sınai mülkiyet konusunda kapsamlı olarak bilgilendirilmesi ve patent kavramının öneminin firma vizyonuna yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, İSTE-TTO olarak, sektör gözetmeksizin şirketlere yönelik sınai mülkiyet konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz” dedi.

İSTE-TTO, Ar-Ge Merkezi Eğitimlerine Başladı İSTE-TTO, Ar-Ge Merkezi Eğitimlerine Başladı

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − two =