Arsuz ve İskenderun’da Kurban Kesim ve Satış Yerleri Açıklandı

9 Haziran 2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “2018 Yılı Kurban Hizmetleri’nin Uygulanmasına Dair Tebliğ” gereğince İskenderun’da oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonu, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat: 14.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk başkanlığında toplanarak; Kurban Bayramı’nda ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın, dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesim yapmalarına imkan sağlamak veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban satılacak ve kesim yapılacak yerleri belirlemek, kesim yapacak kişi yada kişileri eğitmek, ayrıca konu ile ilgili diğer hususları düzenlemek amacıyla ilgili/yetkili kurum temsilcileriyle istişare yapmak suretiyle “Kurban Hizmetleri’nin Uygulanması, Kurbanlık Satışı ve Kesimine İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenerek bir takım kararlar alınmış olup, söz konusu kararlar örneği aşağıda açıklanmıştır.

1-Kurban Satış yeri olarak;

► İskenderun Belediyesince Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde Askeri Lojmanların yanındaki boş arsa İskenderun Belediyesi Kurban satış yeri
► Büyükşehir Belediyesi tarafından ise Arsuz/Karaağaç da bulunan eski mezbahanenin yanındaki boş arazinin Kurban satış yeri olarak belirlenmiştir.

2-Kurban Kesim yeri olarak ;

►İskenderun Belediyesince kanca ve calaskaların hazırlanması şartıyla Su ve Kanalizasyon işlemleri Büyükşehir Belediyesince yapılmak kaydıyla vatandaşların kendi isteğiyle kurban kesecekleri yerler kurban kesim yerleri olarak belirlenmiştir.

a- Barbaros Mahallesi Perşembe Semt pazarı, (İskenderun Belediyesi)
b- Sakarya Mahallesi Cumartesi Semt Pazarı, (İskenderun Belediyesi)
c- Kocatepe Mahallesi Çarşamba Semt pazarının (İskenderun Belediyesi)
d-Hatay Büyükşehir Belediyesince ise Arsuz/Karaağaç da bulunan eski mezbahanede de kesim yapılması uygun görülmüştür.

3-Topluca kendi işyerlerinde, Çiftliklerde kesim yapmak isteyenlerin İlçe Müftülüğüne dilekçe ile yazılı olarak müracaat etmelerine müteakip, Komisyonca yapılacak denetim sonrasında uygun görülenlere izin verilerek 170,00 TL makbuz karşılığında ücret alınması.

4-Kurban hizmetlerindeki görevlendirmelerin Kaymakamlık Oluru ile yapılmasına, yapılan denetimlerde araç olarak da 31 UE 002 plaka nolu İskenderun Müftülüğüne ait araç ve İskenderun Belediyesi Şoförü Metin BAYSAL’ın denetim için kullanılması.

5-Kurban satış yerinde kesinlikle kesim yapılmasına izin verilmeyecektir. Kurban Bayramı günlerinde İskenderun Belediye Zabıta ve Büyükşehir Zabıta ekiplerinin sık sık cadde ve sokaklarda denetim yapması.

6-Kesim ücretlerinin Kurban Hizmetleri Komisyonunca 2016 yılında bastırılan makbuzlar karşılığında alınması.

7-Personel harcırahları, yemek ve denetim yapan araçların yakıt giderleri ile diğer Kurban hizmetleri masraflarının fatura, ücret ödeme bordro çizelgesi veya Tutanak mukabilinde yapılması.

8-Kurban Hizmetleri gelirlerinden varsa artan meblağın Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırılması.

9-Kurban Hizmetlerinde kullanılacak olan makbuz, Görevli Kimlik Kartı ve Kesim Elemanı Kimlik Kartının bastırılması ve kesim yerlerinde ihtiyaç duyulabilecek su hortumu, musluk vs. gibi malzemelerinin fatura karşılığında alınmasına ve masraflarının Kurban Hizmetleri gelirinden karşılanması.

10-Kurban satış alanı ve kesim yerleri denetimlerinin komisyon üyelerinden;

►İlçe Toplum Sağlık Başkanlığı Temsilcisi Kemal Aydıncı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Temsilcisi Ercan Başar, Belediye Başkanlığı Temsilcisi Fevzi Özkan, Müftülük Temsilcisi V.H.K.İ. Muzaffer Köklü tarafından yapılması.

11-Alınan kararların, İlçemiz yazılı ve görsel basını ile Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ile İlçe Müftülüğü, Çevre Sağlığı ve Tarım Müdürlüğünün 01 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Web sayfalarında yayınlanması ve ilgili kurumu ilgilendiren konularda gerekli çalışmaların titizlikle yapılması.

Arsuz ve İskenderun’da Kurban Kesim ve Satış Yerleri Açıklandı

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.