İskenderun Belediye Meclisi Toplandı

0
17
4 1
4 1

İskenderun Belediye Meclisi Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil,”24 Haziran seçimleri ülkemiz, milletimiz ve kentimiz için hayırlara vesile olsun. İskenderun’da seçimler huzur içerisinde geçti. Hepimizin amacı halka hizmettir. Milletvekillerimizle muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve toplumun herkesimi ile birlikte halka hizmet noktasında çalışmaya devam edeceğiz ”dedi.
Yapılan gündem dışı konuşmaların ardından mecliste bulunan gündem maddeleri görüşüldü.

1- Mehmet Şakir BENEK fırın olarak işlettiği işyerinin tahliye edilmesine istinaden Belediyemizin kendisine hukuka aykırı olarak 23.01.2009 tarihinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiğinden bahisle uğradığını ileri sürdüğü zarar nedeni ile Belediyemiz aleyhine tazminat davası açmış olup, Mehmet Şakir BENEK Vekili Av. Nevzat ERCAN’ın Belediyemize başvurarak yasanın izin vermiş olduğu uzlaşma zemininde Belediyemiz ile anlaşarak bu zararın tazmini talebi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teklifi,plan bütçe komisyonuna havale edildi.
2- Yazı İşleri Müdürlüğünde 2 adet, Mali Hizmetler Müdürlüğünde 8 adet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde 4 adet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 4 adet ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde 2 adet olmak üzere münhal bulunan 20 adet memur kadrolarının, 3 dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna, Özel Kalem Müdürlüğünde 3 adet memur, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde 2 adet memur ve Mali Hizmetler Müdürlüğünde 5 adet tahsildar olmak üzere münhal bulunan 10 adet kadronun 3 dereceli Bilgisayar İşletmeni kadrosuna dönüştürülmesi için unvan değişikliğinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi, plan bütçe komisyonuna havale edildi.
3- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.05.2018 tarih ve 10610 sayılı yazısına istinaden, işyerlerinden alınan İlan ve Reklam Vergilerinin Çevre Temizlik Vergisi ile aynı dönemde birinci taksidinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidinin Kasım ayı içinde alınması olacak şekilde Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
4- Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde diğer müdürlüklerin yıl sonunda artacağı düşünülen gider tertiplerinden Belediyemizin karayolları arazisi üzerinde 2018 yılında yapılması planlanan park ile ilgili olarak 9.500.000,00 TL ödeneğin, münakalede belirtilen müdürlüklerin gider tertiplerinden fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların meclis kararı ile yapılması gerektiği belirtildiğinden Park Bahçe Müdürlüğüne ödenek aktarımı yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi, plan bütçe komisyonuna havale edildi.

5- Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Bal Liginde mücadele olacak olan İskenderun Belediye Sporun iç saha maçlarını oynaması için 5 Temmuz Şehir Stadının bakımının Belediyemiz tarafından yapılmak kaydıyla ücretsiz olarak Belediyemize 10 yıl süreyle tahsisinin yapılması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi, plan bütçe komisyonuna havale edildi.
6- İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi 946, 947 ve 948 nolu parsellerin kıyısında hazırlanan liman amaçlı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin ilgili belediye meclis kararları ile kurum görüşleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenildiğinden konunun Meclisce görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,imar komisyonuna havale edildi.
7- Bitişik Mahallesi Köyiçi Mevkii 1739, 235 ve 240 nolu parsellere ilişkin, plan değişikliğine konu alan mevcut imar planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, Konut Alanı ve imar yolu olarak planlanarak, sunulan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile bahse konu 1739 nolu parsel ile söz konusu 1739 nolu parselin güneydoğusundaki 235 ve 240 nolu parsellerin mülkiyet hattı ile imar hattı arasındaki uyuşmazlığın mülkiyet hattı gözetilerek düzeltilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,geri çekildi.

İskenderun Belediye Meclisi Toplandı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × three =