Arsuz Belediyesi Taşeron İşçileri, Arsuz İmar Ltd. Şti. bünyesine taşeron kadroya alındı.
Arsuz Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçiler, olağanüstü hal kapsamında 696 KHK ile işçi statüsüne alınma işlemi tamamlandı. Kadroya alınan taşeron işçiler büyük sevinç yaşadı.
Taşeron kadroya geçiş sürecinde, “24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı resmi gazete ‘de yayımlanan “KH1C/696 olağanüstü hal kapsamında, bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname” ve 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı resmi gazete ‘de yayımlanan “kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar” çerçevesinde yapılan ön inceleme, esas inceleme sonucunda işçi statüsüne geçmek üzere 127 adet başvuru yapıldığı belirlenmiştir. Bu başvurulardan dosyalar üzerinde yapılan inceleme ve mülakat sonucunda 123 adedinin kabul edilerek belediyemize ait Arsuz İmar Ltd.Şti.’nde işçi statüsüne geçirilmesine, ilgili KHK ve tebliğin amir hükümleri gereğince 3 adet başvurunun emeklilikle ilgili hak sahibi olduğunun belirlenmesi sonucunda reddine ve 1 adet başvurunun ise 4 Aralık 2017 tarihinde çalışıyor olmak şartını sağlamadığından reddine karar verilmiştir.” denildi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − one =