İskenderun Belediye Meclisi 7 Gündem Maddesiyle Toplanıyor

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 03.04.2018 Salı günü Saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

Gündem maddeleri ise şöyle:

1) Belediye Encümeninde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapılmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
2) Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının tespiti, üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
3) İmar Komisyonu üye sayısının tespiti, üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
4) Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi.
5) Belediye Başkanlığının 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi.
6) Mülkiyeti Belediyemize ait olan Değirmendere mıntıkası 1983 ada 1 nolu parselin üzerinde olan bina 02.03.2017 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ile bedelsiz olarak 1 yıllığına Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, söz konusu yerin tahsis süresi bitmiş olduğundan söz konusu yerin bedelsiz olarak 1 yıl daha Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.
7) Hatay İdare Mahkemesinin 31.10.2014 gün ve 2013/1713 Esas, 2014/1080 K. Sayılı kararı ile imar planı iptal edilmiş olan, İskenderun Konarlı mıntıkası 911 ada 17 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 gün ve 16 sayılı kararı ile onaylanmış ve Büyükşehir Belediyesince 30 gün süre ile ilan edilerek plan kesinleşmiş olup, onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

 

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here