Hatay Büyükşehir Belediyesi Personellerine Duyuru

0
6
duyurumetni
duyurumetni

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 657 Sayılı DMK’nun 48.maddesi ve 375 sayılı KHK’nin geçici 24.Maddesinin (b) bendine göre yapılan tespit sonucunda işçi statüsüne geçmeye hak kazanamayan personeller hakkında açıklamalarda bulundu.
375 sayılı KHK’nin geçici 23 ve 24’üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde personellerin belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesi; taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 1 yıl ve daha fazla süre ile fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarda, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimâli ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

Söz konusu kanunlardan anlaşılacağı gibi Hatay Büyükşehir Belediyesinin bu hususta takdir yetkisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =