Hatay Nazım İmar Planı Toplantıları Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesinin(HBB) 2015 yılı yatırım programında bulunan “Hatay İli 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 90 000 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Yaptırılması İşi” kapsamında geçen sene 15 ilçede yapılan, planın analiz ve sentez kısmının sunulduğu toplantılardan sonra oluşan plan taslağının sunum ve tanıtımının yapıldığı, görüş ve önerilerin alındığı ikinci tur toplantılarının ilki 15 Ocak tarihinde Erzin ve Dörtyol’da yapıldı.

Toplantılar, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, HBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik personelleri ve şehir plancıları, sivil toplum örgütleri, ilçe müdürlükleri, kaymakamlık, belediye meclis üyeleri, muhtarlıklar, meslek odaları ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, yüklenici firma ve bürokratların katılımıyla gerçekleştirildi.

Hatay’ın genel arazi kullanım kararlarını vermek adına yapılan plan çalışması, toplantılarda vatandaşa sunularak il bütününe ve ilçelere yönelik talep ve görüşler alındı.

Korunması gereken tarım alanları, orman alanları ve sahil kenarları gibi alanların planda korunmuş olduğunu açıklayan yetkililer, ilgili kurumlardan izinlendirilen alanların; sanayi alanları, yerleşim alanları ve turizm alanları şeklinde planlandığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca sunulan plan taslağı ile ilgili kamu kurumları, belediyeler, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların görüş ve önerileri alınarak katılımcı planlama anlayışıyla Hatay’ın Çevre Düzeni Planı’nın şekillendirildiğini bildirildi.

 

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here